วันศุกร์ที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2556

Brain Gym : โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองใหญ่

Brain Gym วาดภาพตามคำบรรยาย ฝึกทักษะการฟัง การคิด จินตนาการ สมาธิและการจดจ่อ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น