วันพฤหัสบดีที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2558

ร่วมวางแผนการจัดการเรียนรู้แบบ PBL Quarter 3 /2558 | จ.ระยอง

วันที่ 29 ตุลาคม 2558 โรงเรียนบ้านท่าเสาและโรงเรียนเครือข่าย ได้แก่ โรงเรียนวัดห้วงหิน โรงเรียนบ้านหนองสะพาน โรงเรียนวัดปลวกเกตุ โรงเรียนวัดถนนกะเพรา โรงเรียนบ้านหนองบอน โรงเรียนวัดป่ายุบ สพป.ระยอง เขต 1 และมีสมาชิกร่วมการเรียนรู้อีก 2 โรงเรียน คือ โรงเรียนวัดโคกอุดม สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 และโรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง อบจ.ระยอง ได้ร่วมวางแผนการจัดการเรียนรู้แบบ PBL Quarter 3 /2558 โดยใช้สุขศึกษาเป็นแกน ณ โรงเรียนวัดถนนกะเพรา สพป.ระยอง เขต 2

วันที่ 29 ตุลาคม 2558 โรงเรียนบ้านท่าเสาและโรงเรียนเครือข่าย ได้แก่ โรงเรียนวัดห้วงหิน โรงเรียนบ้านหนองสะพาน โรงเรียนว...

Posted by โรงเรียนบ้านท่าเสา on 28 ตุลาคม 2015

PLC เครือข่ายโรงเรียนนอกกะลา | จ.ระยอง

หลายโรงเรียนเครือข่ายโรงเรียนนอกกะลา จ.ระยอง ขับเคลื่อนการสร้างกระบวนการเรียนรู้ จิตศึกษา PBL: Problem Based Learning PLC :Professional Learning Community เพื่อพัฒนาการศึกษา

หลายโรงเรียนเครือข่ายโรงเรียนนอกกะลา จ.ระยอง ขับเคลื่อนการสร้างกระบวนการเรียนรู้ จิตศึกษา PBL: Problem Based Learning PLC :Professional Learning Community เพื่อพัฒนาการศึกษา lpmpgroup.blogspot.com

Posted by โรงเรียนบ้านท่าเสา on 28 ตุลาคม 2015

วันเสาร์ที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2558

วิถีการสร้างการเรียนรู้ โรงเรียนวัดโคกทอง-ปริปุณอินทรประชาวิทยา จ.ราชบุรี
วิถีการสร้างการเรียนรู้ โรงเรียนวัดโคกทอง-ปริปุณอินทรประชาวิทยา จ.ราชบุรี ขับเคลื่อน PBL จิตศึกษา PLC พัฒนาผู้เรียนให้เรียนรู้อย่างมีความสุข
วิถีโรงเรียนวัดโคกทอง จ.ราชบุรี
วิถีการสร้างการเรียนรู้ โรงเรียนวัดโคกทอง-ปริปุณอินทรประชาวิทยา จ.ราชบุรี ขับเคลื่อน PBL จิตศึกษา PLC พัฒนาผู้เรียนให้เรียนรู้อย่างมีความสุข เครือข่ายโรงเรียนนอกกะลา lpmpgroup.blogspot.com
Posted by โรงเรียนวัดโคกทอง - ปริปุณอินทรประชาวิทยา จ.ราชบุรี on 24 ตุลาคม 2015

วันเสาร์ที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2558

Lesson Study | Body Scan จิตศึกษา ป.3 โรงเรียนบ้านตะเคียนราม จ.ศรีสะเกษ

Lesson study จะทำให้ครูได้เรียนรู้การเรียนการสอนเพื่อ
­ค้นหาวิธีการจัดการเรียนรู้ที่ดีกว่า ซึ่งวิธีนี้ต้องเกิดขึ้นโดยคณะครูในโรงเรี­ยนผ่านกระบวนการวางแผนร่วมกัน
Lesson Study | Body Scan จิตศึกษา ป.3 โรงเรียนบ้านตะเคียนราม จ.ศรีสะเกษ โครงการ “ครูงอกนอกกะลา Model school ” โดย ครูปู ศุภากร อ่อนลา http://nnk2014.blogspot.com/

สรุปองค์ความรู้ความงอกงามของครูและศิษย์ | โรงเรียนบ้านนาขนวน จ.ศรีสะเกษ

8 ต.ค 58 กิจกรรมปิดQuarter 2/58 สรุปองค์ความรู้ที่ได้เรียนรู้ผ่านการลงมือทำ โดยมีผู้ปกครองร่วมประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียน

สรุปองค์ความรู้ พบความงอกงานของครูและศิษย์ครับ

Posted by โรงเรียนบ้านนาขนวน on 9 ตุลาคม 2015