วันพฤหัสบดีที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2559

จิตศึกษาพัฒนาปัญญาภายใน | โรงเรียนหนองสะพาน จ.ราชบุรี

พัฒนาปัญญาภายใน สร้างแรงบันดาลใจ เรียนรู้ไปด้วยกันอย่างมีส่วนร่วม ชื่นชมผลงานด้วยกัน

วันนี้ที่หนองสะพาน.....พัฒนาปัญญาภายใน สร้างแรงบันดาลใจ เรียนรู้ไปด้วยกันอย่างมีส่วนร่วม ชื่นชมผลงานด้วยกัน
Posted by นพดล แสนผูก on 27 มกราคม 2016

วันศุกร์ที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2559

การเรียนรู้แบบ PBL | โรงเรียนบ้านปะทาย

เรียนรู้แลัวนำมาแลกเปลี่ยนเพื่อให้เห็นปัญหาและเห็นปัญญาเพื่อนำไปสู่การเรียนรู้แบบ PBL


เรียนรู้แลัวนำมาแลกเปลี่ยนเพื่อให้เห็นปัญหาและเห็นปัญญาเพื่อนำไปสู่การเรียนรู้แบบ PBL

Posted by สมศักดิ์ ประสาร on 20 มกราคม 2016

วันอังคารที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2559

กิจกรรมปิดควอเตอร์ 3/2558 | โรงเรียนบ้านปะทาย

กิจกรรมปิดควอเตอร์ 3/2558 และวันเด็กปี 2559 ขอขอบคุณทุกๆความร่วมมือที่ร่วมสร้างความดีงาม

กิจกรรมปิดควอเตอร์ 3/2558 และวันเด็กปี 2559 ขอขอบคุณทุกๆความร่วมมือที่ร่วมสร้างความดีงาม

Posted by สมศักดิ์ ประสาร on 8 มกราคม 2016

วันจันทร์ที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2559

สรุป Quarter3/58 | โรงเรียนบ้านหนองดุม

ร้อยดวงใจเป็นหนึ่งเดียวในการปิด Quarter 3 ชุมชนของเราร่วมกันบ่มเพาะเมล็ดพันธุ์ที่ดีให้แก่ลูกหลาน

ร้อยดวงใจเป็นหนึ่งเดียวในการปิด Quarter 3 ชุมชนของเราร่วมกันบ่มเพาะเมล็ดพันธุ์ที่ดีให้แก่ลูกหลาน
Posted by โรงเรียนบ้านหนองดุม on 8 มกราคม 2016

กิจกรรมสรุปองค์ความรู้ Quarter3 | โรงเรียนบ้านนาขนวน


วันอาทิตย์ที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2559

สรุปองค์ความรู้Q3 | งอกนอกกะลาโรงเรียนบ้านตะเคียนราม‬

สรุปองค์ความรู้Q3 ของน้องๆอนุบาล1และอนุบาล2 สิ่งที่ได้เรียนรู้ทั้งQuarter3 การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ (PBL : Problem based learning) ผู้ปกครองร่วมกิจกรรมพร้อมชื่นชมความงอกงามของเด็กๆ

_/สรุปองค์ความรู้Q3 ของน้องๆอนุบาล1และอนุบาล2 สิ่งที่ได้เรียนรู้ทั้งQuarter3 การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ (PBL : Problem...

Posted by เสก เว็บทูไทย on 7 มกราคม 2016