วันศุกร์ที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2558

โรงเรียนบ้านจันทร์ | จ.เชียงใหม่

อีกก้าวเล็กๆของบ้านจันทร์ค่ะเนื่องจากผู้ปกครองเป็น ชนเผ่าปกากญอใช้ภาษาถิ่นมากกว่าภาษาไทยต้องสร้างความเข้าใจกันบ่อยๆทุกครั้ง ที่มีการประชุมก็จะแบ่งเวลาฝึกปฏิบัติเสมือนจริงในห้องเรียนให้กับผู้ปกครอง ได้เข้าใจและร่วมเรียนรู้ไปพร้อมๆ

วันพุธที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2558

โรงเรียนบ้านขุนแปะ จ.เชียงใหม่

ร.ร.บ้านขุนแปะ จำนวน 8 คน จาก สพป.เชียงใหม่เขต6เรียนรู้ร่วมกับคุณครูของเราด้วย 3 เครื่องมือคือ1.จิตตปัญญาศึกษา2.AL/PBL 3.PLC(AAR)เพื่อสร้างความเข้มแข็งในการเสริมสร้างสุขภาวะในโรงเรียน

วันอาทิตย์ที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2558

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้จิตศึกษาและการจัดการเรียนรู้ PBL | โรงเรียนบ้านท่าเสา จ.ระยอง

           วันที่ 17 มกราคม 2558 คณะครูโรงเรียนบ้านท่าเสาเข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้จิตศึกษาและการจัดการเรียนรู้ PBL โดยได้รับเกียรติจากครูต๋อยและครูพร จากโรงเรียนลำปลายมาศพัฒนาร่วมพัฒนาและต่อยอดองค์ความรู้ให้พวกเราชาว PBL...

วันพฤหัสบดีที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2558

ปิดควอเตอร์ 3/57 | โรงเรียนบ้านปะทาย

      ความสุขของ ผู้เรียน ผู้ปกครอง ชุมชนและคุณครู ในกิจกรรมสรุปองค์ความรู้ปิดควอเตอร์ที่๓/๒๕๕๗ ส่วนหนึ่งของการพัฒนาทักษะผู้เรียนสู่ทักษะศตวรรษที่ ๒๑

วันอังคารที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2558

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ open class

5 ม.ค. 58 กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ open class โดย ทีม ร.ร.ปะทาย จ.ศรีสะเกษ ร่วมแลกเปลี่ยนกับคุณครู จ. มุกดาหาร ยโสธร อุบลฯ ณ สวนปาล์มรีสอร์ท มุกดาหาร

วันจันทร์ที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2558

กิจกรรมจิตศึกษา | โรงเรียนวัดโคกทอง-ปริปุณอินทรประชาวิทยา จ.ราชบุรี

โรงเรียนวัดโคกทอง ราชบุรี เขต 2 เครือข่ายโครงการสุขภาวะฯ กับวันแรกของการเปิดเรียน
ทุกคนรวมกันสร้างชุมชนและวิถีของชุมชนที่อยู่บนฐานธรรมชาติการเรียนรู้ของสมอง BBL โดยใช้จิตศึกษาเพื่อพัฒนาปัญญาภายใน  อีกหนึ่งชุมชนเล็กๆ ที่ใจใหญ่