วันพุธที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2558

โรงเรียนบ้านขุนแปะ จ.เชียงใหม่

ร.ร.บ้านขุนแปะ จำนวน 8 คน จาก สพป.เชียงใหม่เขต6เรียนรู้ร่วมกับคุณครูของเราด้วย 3 เครื่องมือคือ1.จิตตปัญญาศึกษา2.AL/PBL 3.PLC(AAR)เพื่อสร้างความเข้มแข็งในการเสริมสร้างสุขภาวะในโรงเรียน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น