วันจันทร์ที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2556

ตลาดนัดวิชาชีพ หยดน้ำนอกกะลา : โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองเเวง

กิจกรรมสรุปองค์ความรู้การจัดการเรียนการสอนตามแนวทางนอกกะลา กิจกรรมในงานมีทั้งผลงานนักเรียน การสาธิตงานอาชีพ การแสดงของช่วงชั้นต่างๆและที่สำคัญการเปิดตลาดนัด ส่งเสริมอาชีพการค้าขายเล็กๆให้กับผู้เรียน
วันจันทร์ที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2556

จิตศึกษา" พี่ฝาน้ำอัดลมแปลงร่าง " : โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองใหญ่

"พี่ฝาน้ำอัดลมแปลงร่าง" แปลงร่างพี่ฝาน้ำอัดลมเป็นอะไรก็ได้ที่เด็กๆ อยากให้เป็น แล้วตอบแม่ครูว่าแปลงร่างเป็นอะไร เพราะอะไรจึงแปลงร่างเป็นสิ่งนั้น.. ฝึกทักษะการคิด จินตนาการ การตอบคำถาม สมาธิและการจดจ่ิอวันเสาร์ที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2556

บูรณาการ ป.4 : โรงเรียนบ้านปะทาย

พี่ำๆ ป.4 ช่วยกันในกลุ่มสร้างสรรค์ชิ้นงานหน่วย วิทยาศาสตร์เป็นแกน (PBL) 
เรื่อง สิ่งแวดล้อมดีชีวิตมีสุข พี่ๆ เก่งมาก ยอดเยี่ยมทุกคน
วันศุกร์ที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2556

จิตศึกษาพับดอกไม้จากกระดาษ : โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองแวง

กิจกรรมจิตศึกษา "พับดอกไม้จากกระดาษ" ช่วยฝึกสมาธิ จดจ่อกับการพับกระดาษอย่างประณีต 
ชื่มชมผลงานตัวเองอย่างภาคภูมิใจ


 โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองแวง