วันเสาร์ที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2556

บูรณาการ ป.4 : โรงเรียนบ้านปะทาย

พี่ำๆ ป.4 ช่วยกันในกลุ่มสร้างสรรค์ชิ้นงานหน่วย วิทยาศาสตร์เป็นแกน (PBL) 
เรื่อง สิ่งแวดล้อมดีชีวิตมีสุข พี่ๆ เก่งมาก ยอดเยี่ยมทุกคน
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น