วันพุธที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2558

โรงเรียนกาละพัฒน์ จ.ภูเก็ต

การเรียนรู้ที่ครูและเด็กๆ ร่วมกันสร้างในห้องเรียน

โครงการเครือข่าย "ครูงอกนอกกะลา" จังหวัดน่าน

ผู้ปกครองอาสา มาช่วยเติมเต็มกิจกรรมของพี่ ป.1
ด้วยความสนใจของผู้ปกครองและความใส่ใจของครู
ขอบคุณทุกแรงกายแรงใจ

ผู้ปกครองอาสา มาช่วยเติมเต็มกิจกรรมของพี่ ป.1ด้วยความสนใจของผู้ปกครองและความใส่ใจของครูขอบคุณทุกแรงกายแรงใจครับ

Posted by โครงการ เครือข่าย "ครูงอกนอกกะลา" จังหวัดน่าน on 18 สิงหาคม 2015

วันอังคารที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2558

ร่วมชื่นชมให้กำลังใจโรงเรียนเครือข่ายสุขภาวะ ราชบุรี. โรงเรียนวัดโคกทอง


โรงเรียนวัดโคกทอง สพป.ราชบุรีเขต 1
Posted by มูลนิธิสถาบันวิจัยระบบการศึกษา IRES on 17 สิงหาคม 2015

วันพฤหัสบดีที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2558

การออกแบบการเรียนรู้แบบบูรณาการ PBL ของโรงเรียนเครือข่ายทั้ง 8 โรงเรียน


ร่วมพลังสร้างสรรค์การเรียนรู้...วันแรกกับกิจกรรมการออกแบบการเรียนรู้แบบบูรณาการ PBL ของโรงเรียนเครือข่ายทั้ง 8 โรงเรียน  ในการร่วมกันออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้ Ouarter 2/2558
Posted by โรงเรียนบ้านท่าเสา on 12 สิงหาคม 2015