วันพุธที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2558

โครงการเครือข่าย "ครูงอกนอกกะลา" จังหวัดน่าน

ผู้ปกครองอาสา มาช่วยเติมเต็มกิจกรรมของพี่ ป.1
ด้วยความสนใจของผู้ปกครองและความใส่ใจของครู
ขอบคุณทุกแรงกายแรงใจ

ผู้ปกครองอาสา มาช่วยเติมเต็มกิจกรรมของพี่ ป.1ด้วยความสนใจของผู้ปกครองและความใส่ใจของครูขอบคุณทุกแรงกายแรงใจครับ

Posted by โครงการ เครือข่าย "ครูงอกนอกกะลา" จังหวัดน่าน on 18 สิงหาคม 2015

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น