วันจันทร์ที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2558

เดินหน้าขับเคลื่อน

 จะทำอย่างไร เมื่อจะไปโครงการสานพลังเรียนรู้ครูนักปฏิบัติ:คืนความสุขสู่ผู้เรียน (2-3 เมษายน 58) โดยคุณครูและผู้อำนวยการจาก5โรงเรียนประกอบด้วยบ้านหนองดุมและสมเด็จราช ชนนี(อบ.5)
บ้านปะทาย.บ้านนาขนวนและบ้านทุ่งยาวคำโปรย(ศก.4) เวทีใหญ่ที่อิมแพคเมืองทอง

วันอังคารที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2558

ออกแบบจิตศึกษา รร.บ้านปางแก สพป.นม4 และ รร.หนองลุมพุกหนองยางสามัคคี สพป.อำนาจเจริญ

กิจกรรม PLC AAR ออกแบบจิตศึกษา รร.บ้านปางแก สพป.นม4 และหนองลุมพุกหนองยางสามัคคี สพป.อำนาจเจริญ@บ่ายวันที่ 9 มี.ค.58 รร.ทุ่งยาวคำโปรย


วันจันทร์ที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2558

วง plc โรงเรียนบ้านตระกาจปฏิรูปการศึกษาจากรากหญ้า | โรงเรียนทุ่งยาวคำโปรยวันจันทร์ที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2558

กิจกรรมจิตศึกษา น้องๆอนุบาล ๑ ร.ร.บ้านปะทาย