วันเสาร์ที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2558

ประชุมผู้ปกครองเพื่อสร้างการเรียนรู้ | โรงเรียนชุมชนวัดโคกทอง ราชบุรี.

สัมพันธภาพที่ดี.ความเข้าใจ ความร่วมไม้ร่วมมือจะเกิดได้ก็ต่อเมื่อคนในชุมชนช่วยกันสร้าง...

ประชุมผู้ปกครองเพื่อสร้างการเรียนรู้
โรงเรียนชุมชนวัดโคกทอง ราชบุรี.

วันพฤหัสบดีที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2558

โยคะ บริหารกาย บริหารจิต | โรงเรียนบ้านไฮตากจิตศึกษา น้องอนุบาล | โรงเรียนบ้านตะเคียนราม (งอกนอกกะลา)วันพฤหัสบดีที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2558

กิจกรรมการเรียนรู้ บูรณาการ PBL | โรงเรียนบ้านไฮตากจิตศึกษา | โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองใหญ่

กิจกรรจิตศึกษาเช้านี้ เริ่มจากเบลนยิมฝึกการทำงานของสมองซีกซ้าย ขวาให้สัมพันธ์กัน ต่อด้วยลากเส้นต่อจุดตัวเลข 1-31 ฝึกทักษะการสังเกต สมาธิ.

วันอาทิตย์ที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2558

จิตศึกษา (มินิภาพตัดต่อ 5 ชิ้น) | โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองใหญ่

    รูปภาพที่แถมมาจากขนมมีเยอะจัง สามารถนำมาเป็นสื่อการสอนได้ " มินิภาพตัดต่อ 5 ชิ้น " เด็กๆชอบมาก เล่นได้ทั้ง 2 ด้าน ฝึกทักษะการคิด การสังเกต สมาธิ จิตจดจ่อ


วันศุกร์ที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2558

วิถีโรงเรียนบ้านหนองดุม | กิจกรรมจิตศึกษา

วิถีชีวิตการพัฒนาปัญญาภายในด้วยกิจกรรมจิตศึกษาสร้างสมาธิพัฒนาสมองนักเรียนให้อยู่ในภาวะคลื่นสมองต่ำเพื่อให้พร้อมสำหรับการเรียนรู้

วิถีชีวิตการพัฒนาปัญญาภายในด้วยกิจกรรมจิตศึกษาสร้างสมาธิพัฒนาสมองนักเรียนให้อยู่ในภาวะคลื่นสมองต่ำเพื่อให้พร้อมสำหรับการเรียนรู้

Posted by โรงเรียนบ้านหนองดุม on 28 พฤษภาคม 2015

วันพฤหัสบดีที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2558

โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดบ้านจองคำ | จ.แม่ฮ่องสอน

พัฒนาปัญญาภายในโดยจิตศึกษา ฝึกการมีสติที่ยาวเพื่อการมีสมาธิจดจ่อโดยใช้โยคะ นักเรียนชั้น ม.2 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดบ้านจองคำ | จ.แม่ฮ่องสอน

พัฒนาปัญญาภายในโดยจิตศึกษาฝึกการมีสติที่ยาวเพื่อการมีสมาธิจดจ่อโดยใช้โยคะ. ม.2. ร.ร.อบจ.บ้านจองคำ. จ.แม่ฮ่องสอน

Posted by มูลนิธิสถาบันวิจัยระบบการศึกษา IRES on 9 มิถุนายน 2015

วันจันทร์ที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2558

Plc การสอนคณิตศาสตร์แบบนอกกะลา | โรงเรียนบ้านหนองดุม

แลกเปลี่ยน Plc การสอนคณิตศาสตร์แบบนอกกะลา | โรงเรียนบ้านหนองดุม

Plc การสอนคณิตศาสตร์แบบนอกกะลา

Posted by โรงเรียนบ้านหนองดุม on 23 พฤษภาคม 2015

โรงเรียนบ้านไฮตาก | จ.อุบลราชธานี

ผู้ปกครองมีส่วนร่วมวางแผน | โรงเรียนบ้านไฮตาก

ระดมความคิดจากผู้ปกครองเพื่อพัฒนาโรงเรียน

Posted by โรงเรียนบ้านไฮตาก on 7 มิถุนายน 2015

วันจันทร์ที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2558