วันศุกร์ที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2559

วันจันทร์ที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2559

ผู้บริหาร และคณะครูจากกลุ่ม รร.สพป.นครราชสีมา เขต5 เข้าศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนบ้านท่าเสา

เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2559 ผู้บริหาร และคณะครูจากกลุ่ม รร.สพป.นครราชสีมา เขต5เข้าศึกษาดูงานเกี่ยวกับกระบวนการจัดการเรียนการสอนแบบ PBL  และกิจกรรมจิตศึกษาของโรงเรียนบ้านท่าเสา

 

วันจันทร์ที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2559

จิตศึกษา โรงเรียนวัดตากวน | เครือข่าย ปตท.

จิตศึกษา พัฒนาปัญาภายใน. โรงเรียนวัดตากวน. เครือข่ายระยอง.

AAR. โรงเรียนชุมชนดอนไพล | BKIND

AAR. ทุกวันอังคารและพฤหัสบดีหรือวันศุกร์ เวลา15.30-16.00น. วันนี้ สะท้อนการทำกิจกรรมจิตศึกษา PBL และ PLC