วันพุธที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2556

แยกร่างหินสีสายรุ้ง | โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองใหญ่


วันพุธที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2556

จิตศึกษา | โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองแวง


วันอังคารที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2556

พี่เม็ดหางนกยูงสอนคำสระเอา | โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองใหญ่วันจันทร์ที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2556

กิจกรรมจิตศึกษา | โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองเเวง

อีกหนึ่งกระบวนการจิตศึกษาหนองแวง การนำเอางานศิลปะมาใช้พัฒนาอารมณ์ สมาธิ และสรรสร้างจินตนาการ...

วันพุธที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556

PLC | โรงเรียนบ้านท่าเสา


วันจันทร์ที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556

ต่อเติมภาพตามจินตนาการ | โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองใหญ่

ต่อเติมภาพตามจินตนาการ เป็นกิจกรรมที่ทำให้เด็กๆได้ใช้ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีสมาธิและจิตจดจ่อ

วันพุธที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556

โรงเรือนเพาะเห็ดอินทรีย์ | โรงเรียนบ้านเทพประทับ

โรงเรือนเพาะเห็ดอินทรีย์ราคาประหยัด โรงเรียนบ้านเทพประทับ

Brain Gym,whisper game | โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองใหญ่

Brain Gym ตามด้วย whisper game (เกมกระชิบ)

วันอังคารที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556

หน่วยการเรียนรู้ Quarter 3 | อนุบาล1 โรงเรียนบ้านปะทาย

หน่วยการเรียนรู้ Quarter 3 สาระการเรียนรู้ที่ 3 ธรรมชาติรอบตัวเด็ก น้องอนุบาล 1 อยากเรียนรู้เรื่องผัก และตั้งชื่อว่าเพื่อนรัก ผักจ๋า น้องๆ ได้นำผักมาจากบ้านแล้วมาแนะนำ


โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองแวง | เทศบาลนครขอนแก่น

คุณครูจะพาไปสร้างแรงบันดาลใจในการทำงาน
โพสต์ by Jariyapon Promsing.

วันพุธที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556

ครูบาสุทธินันท์ ปรัชญพฤทธิ์ | ปราชญ์รากหญ้า

เสวนา “การศึกษาจากรากหญ้าถึงนาซ่า” 3 ผู้ร่วมเสวนา พ่อครูบาสุทธินันท์ ปรัชญพฤทธิ์ ปราชญ์รากหญ้า ดร.วรภัทร์ ภู่เจริญ ปราชญ์นาซ่า ผู้ดำเนินรายการ คุณประสาน อิงคนันท์

วันอังคารที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556

การเรียนรู้ภาษาไทยน้องอนุบาล ๑. และพี่อนุบาล ๒ โรงเรียนบ้านปะทาย

การเรียนรู้ภาษาไทยน้องอนุบาล ๑. และพี่อนุบาล ๒ โรงเรียนบ้านปะทาย

วันอาทิตย์ที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556

โรงเรียนบ้านจำนันสายเจริญ | สร้างแหล่งเรียนรู้

โรงเรียนบ้านจำนันสายเจริญ คณะครู นักเรียน ชุมชน พัฒนาสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการเรียนรู้
โพสต์ by โรงเรียนบ้านจำนันสายเจริญ.

โรงเรียนบ้านปะทาย | จิตศึกษาพัฒนาปัญญาภายใน

กิจกรรมจิตศึกษาพัฒนาปัญญาภายในผู้เรียน ทุกเช้า08.30-08.50 น.

แผนจัดกระบวนการเรียนรู้ PBL Online รร.บ้านนาขนวน


โรงเรียนบ้านนาขนวน ทีมช่วยกันนำแผนการจัดการเรียนรู้ pbl ของ quarter 2 ขึ้นระบบ online เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับ รร.เครือข่ายของเราครับ

วันพฤหัสบดีที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556

เตรียมความพร้อมก่อนเรียน : โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองใหญ่

แม่ครูยุลีชี้แนะการเอาใจใส่การทำงานในเทอม 2 ต่อด้วยการทบทวนเบรนยิม..แปลงร่างพี่จุกน้ำเป็นอะไรก็ได้ที่เด็กๆ อยากจะให้เป็นแล้วตอบแม่ครูว่าทำไมจึงแปลงร่างเป็นสิ่งนั้น ฟัง..คิด..ตอบคำถาม สมาธิและจิตจดจ่อ..วันจันทร์ที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2556

วันจันทร์ที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2556

ตลาดนัดวิชาชีพ หยดน้ำนอกกะลา : โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองเเวง

กิจกรรมสรุปองค์ความรู้การจัดการเรียนการสอนตามแนวทางนอกกะลา กิจกรรมในงานมีทั้งผลงานนักเรียน การสาธิตงานอาชีพ การแสดงของช่วงชั้นต่างๆและที่สำคัญการเปิดตลาดนัด ส่งเสริมอาชีพการค้าขายเล็กๆให้กับผู้เรียน
วันจันทร์ที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2556

จิตศึกษา" พี่ฝาน้ำอัดลมแปลงร่าง " : โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองใหญ่

"พี่ฝาน้ำอัดลมแปลงร่าง" แปลงร่างพี่ฝาน้ำอัดลมเป็นอะไรก็ได้ที่เด็กๆ อยากให้เป็น แล้วตอบแม่ครูว่าแปลงร่างเป็นอะไร เพราะอะไรจึงแปลงร่างเป็นสิ่งนั้น.. ฝึกทักษะการคิด จินตนาการ การตอบคำถาม สมาธิและการจดจ่ิอวันเสาร์ที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2556

บูรณาการ ป.4 : โรงเรียนบ้านปะทาย

พี่ำๆ ป.4 ช่วยกันในกลุ่มสร้างสรรค์ชิ้นงานหน่วย วิทยาศาสตร์เป็นแกน (PBL) 
เรื่อง สิ่งแวดล้อมดีชีวิตมีสุข พี่ๆ เก่งมาก ยอดเยี่ยมทุกคน
วันศุกร์ที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2556

จิตศึกษาพับดอกไม้จากกระดาษ : โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองแวง

กิจกรรมจิตศึกษา "พับดอกไม้จากกระดาษ" ช่วยฝึกสมาธิ จดจ่อกับการพับกระดาษอย่างประณีต 
ชื่มชมผลงานตัวเองอย่างภาคภูมิใจ


 โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองแวง

วันพุธที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2556

วันศุกร์ที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2556

วันศุกร์ที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2556

วันพฤหัสบดีที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2556

จิตศึกษา เรียนรู้และสัมผัสนิเวศแนวลึกบ่มเพาะปัญญาภายใน : โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองแวง

จิตศึกษาเช้านี้กับอากาศที่สดใส เด็กๆ ได้นอนฟังเสียงสายลม เสียงนกร้อง ผสมผสานกันอย่างลึกซึ้งและมีความหมายเชื่อมโยงกับทุกสรรพสิ่ง เรียนรู้ที่จะเคารพสิทะฺของสิ่งมีชีวิตที่จะดำรงสภาพและวิถีของธรรมชาติ


โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองแวง

วันพุธที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2556

การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นหลัก : โรงเรียนบ้านหนองดุม

ชิ้นงานนักเรียน ผลจากการได้เรียนรู้ โดยการใช้ปัญหาเป็นหลัก เป็นวิธีการเรียนรู้ที่ใช้คำถามกระตุ้นให้นักเรียนได้คิด วิเคราะห์ แสวงหาและบูรณาการความรู้ใหม่ให้เหมาะกับสภาพจริงโดยไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานความรู้ในเรื่องนั้นมาก่อน


โรงเรียนบ้านหนองดุม

จิตศึกษา นาฬิกาของหนู : โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองใหญ่

วาดรูปหน้าปัดนาฬิกาตามจินตนาการ แต่นาฬิกาต้องมีเลข 1-12 และมีเข็มสั้นเ็ข็มยาว  ก่อนการวาดภาพอธิบายรายละเอียดเกี่ยวกับนาฬิกาคร่าว ๆ


โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองใหญ่

วันจันทร์ที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2556

PBL ชั้น ป.2 Q1/2556 ภูมิศาสตร์ อาณาเขตพื้นที่ จ.ขอนแก่น : โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองเเวง

นักเรียนได้ศึกษาหาข้อมูลเี่กี่ยวกับลักษณะภูมิศาสตร์ และอาณาเขตพื้นที่ ใน จ.ขอนแก่น เพื่อให้เข้าใจและมองเห็นภาพอาณาเขตมากขึ้น เด็กๆ นำข้อมูลที่ได้มาสร้างเ็ป็นแผนที่ จ.ขอนแก่น
วันอังคารที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2556

กิจกรรมโรงเรียนสุขภาวะเดือน มิถุนายน2556 : โรงเรียนบ้านจำนันสายเจริญBrain Gym และการกอดมอบความรัก : โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองเเวง

คุณครูและเด็กๆร่วมกันทำกิจกรรมจิตศึกษาโดยการใช้ Brain Gym เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้เด็กได้เข้าสู่สภาวะการรู้ตัว ช่วยฝึกสมาธิสมองทั้งสองซีกให้จดจ่อ สามารถคงสมาธิไว้ได้ยาวขึ้น จากนั้นครูก็มอบความรักด้วยการกอดเป็นภาษาทางการแสดงออกที่ำไม่ต้องใช้เสียงพูด แต่เป็นการใช้เสียงจากข้างในบอกความรู้สึกวันจันทร์ที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2556

จิตศึกษา ส่งขันน้ำก่อนเรียนตอนเช้า : โรงเรียนราษฎร์บำรุง

กิจกรรมจิตศึกษา ส่งขันน้ำก่อนเรียนตอนเช้า เป็นกิจกรรมกำกับสติ สมาธิ และการจดจ่อ เตรียมความพร้อมก่อนเรียน

PBL P.4/ Week 4: โครงงานเด็กไทยใฝ่รู้ก้าวสู่อาเซียน

พี่ ป.4 ช่วยกันออกแบบธงชาติแต่ละประเทศในอาเซียน โดยครูกระตุ้นด้วยคำถามว่า

   - ความหมายของการกำเนิดอาเซียน ตราสัญลักษณ์, คำขวัญ, ธงอาเซียน และธงประจำชาติในแต่ละประเทศ มีความหมายและความเป็นมาอย่างไีร
   - ทำไมเราต้องเข้ากลุ่มอาเซียน เราสามารถปฎิเสธได้หรือไม่ เพราะอะไร

วันอังคารที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2556

ร่วมวางแผนการจัดทำหน่วยการเรียนรู้ PBL : โรงเรียนบ้านนาขนวน

ผู้บริหารและคณะครู โรงเรียนเครือข่าย จำนันสายเจริญ ทุ่งยาวหนองโปย และทุ่งโพธิ์
ร่วมวางแผนการจัดทำหน่วยการเรียนรู้ PBL. และกำหนดวิถีการเรียนรู้ร่วมกัน..ที่ โรงเรียนบ้านนาขนวน


โรงเรียนบ้านนาขนวน

วันเสาร์ที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2556

PBL P.4/ Week 3: การสร้างปฏิทินการเรียนรู้ : โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองแวง

ในสัปดาห์ที่สามพี่ๆปอสี่ได้ร่วมกันออกแบบปฏิทินการเรียนรู้ 10 สัปดาห์ เขียน Mind Mapping ก่อนเรียน รวมถึงเขียนสิ่งที่รู้แล้ว-สิ่งที่อยากเรียนรู้ร่วมกันโรงเรียนเทศบาลบ้านหนองแวง

วันพุธที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2556

อบรม ตัวแทนทันตแพทย์ รุ่น 1 ระหว่างวันที่ 3-5 มิ.ย 2556

พัฒนาอาจารย์หน่วยร่วมผลิตระดับเครือข่ายแกนนำทันตแพทย์


กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้


PBL ชั้น ป.2 Q.1/2556 : โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองแวง

สัปดาห์นี้พี่ ป.2 ได้ดูคลิปเพื่อสร้างแรงจูงใจในการเรียนรู้ต่อจากสัปดาห์ที่แล้ว และได้เลือก
หัวข้อที่อยากเรียนรู้โดยใช้กระบวนการ think pair share และพี่ ป.2 ได้หัวข้อที่อยากเรียน
รู้ร่วมกันเกี่ยวกับ "จังหวัดขอนแก่น"โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองแวง

วันอังคารที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2556

แปลงร่างพี่เม็ดต้นหางนกยูง..(เม็ดฝางแห้ง) : โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองใหญ่

แม่ครูนำพวกหนูเบรนยิมก่อน แล้วให้พวกหนูแปลงร่างพี่เมล็ดต้นหางนกยูงแห้ง (เม็ดฟาง) เป็นอะไรก็ได้ตามใจชอบ แล้วตอบคำถามแม่ครูว่าแปลงร่างเป็นอะไร และเพราะอะไรจึงแปลงร่างเป็นสิ่งนั้น กิจกรรมนี้ฝึกทักษะการคิด ฟัง สมาธิและการจดจ่อ..

วันอาทิตย์ที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2556

จิตศึกษา : โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองใหญ่

จิตศึกษา ฝึกปัญญาภายใน วันนี้ให้นักเรียนทำ เบรนยิม ส่งจานให้เพื่อนโดยห้ามใช้มือและเท้าครับ
สิ่งที่ได้ ฝึกสมาธิ ฝึกจิตใจ สร้างความสนุกสนานและสายสัมพันธ์วันศุกร์ที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

เดินกำกับสติเช้าวันศุกร์ : โรงเรียนบ้านปะทายโรงเรียนบ้านปะทาย

จัดนิทรรศการและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กับ สพป.ศก.1 : โรงเรียนบ้านปะทาย

คณะครู ผู้บริหารโรงเรียนบ้านปะทาย จัดนิทรรศการและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา กับ ทีมงานศึกษานิเทศก์ ผู้บริหารโรงเรียน คุณครู สพป.ศก.1 เมื่อ 30 พ.ค.56 ณ ห้องประชุมเพชรวันพฤหัสบดีที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

จิตศึกษา ช่วยกันทำข้อตกลงในการอยู่ร่วมกัน : โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองแวง (เครือข่ายการเดินทางนอกกะลา)

ครูโอ๋ ครูนัน และพี่ๆ ปอสี่ ได้พูดคุยถึงกฏกติกาและสร้างข้อตกลงในการอยู่ร่วมกันภายในห้อง
อย่างเอื้ออาธร เห็นอกเห็นใจ เคารพสิทธิซึ่งกันและกัน โดยเด็กๆ ได้ร่วมแสดงความคิดเห็น
พร้อมทั้งให้เหตุผลอธิบายประกอบอย่างอิสระ

วันพุธที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

กิจกรรมการเรียนการสอน โรงเรียนบ้านเหล่าป่าเป้ด (โครงการเสริมสร้างฯ สุขภาวะในโรงเรียน)

ในปีการศึกษา 2556 โรงเรียนบ้านเหล่าป่าเป้ด เริ่มจัดกิจกรรมการเรียนการสอนรูปแบบ
ลำปลายมาศพัฒนาโดยเริ่มจากปัญญาภายใน (จิตศึกษากาย-ใจ Brain Gym) และปัญญาภายนอก เรียน 3 สาระวิชาหลัก(ภาษาไทย คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ) บูรณาการ 5 สาระวิชา (วิทย์ สังคมฯ 
สุขศึกษาฯ ศิลปะ การงานอาชีพฯ)