วันเสาร์ที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

จิตศึกษาพี่มัธยมศึกษา : โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองใหญ่ (อบท.)

                                                                จิตศึกษา
- เพื่อพัฒนาความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ส่งเสริมการพัฒนาความฉลาดในด้านจิตวิญญาณ ความฉลาดด้านอารมณ์ ให้เห็นคุณค่าของสรรพสิ่ง การน้อมนำสิ่งที่ดีงามเข้าไปสู่จิตใต้สำนึก


- การเตรียมความพร้อมของนักเรียน ให้อยู่ในภาวะคลื่นสมองต่ำ และมีความพร้อมในการเรียน
โดย ครูดอย
โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองใหญ่

ผลงานจากกิจกรรมจิตศึกษา คุณครู(PLC) : โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองเเวง (อบท.)

                             วง PLC สัปดาห์นี้ นำโดยท่านรองฯ อุราภรณ์ พรหมรัตน์

                                              กิจกรรมหลังการประชุมครู : จิตศึกษา

                                                         นำเสนอผลงาน


โดย
Aranya Nongwang

เตรียมความพร้อมของนักเรียน(นั่งสมาธิ, ยืดหยุ่นร่างกาย) : โรงเรียนบ้านท่าเสา (21st CSK)

                                           การเตรียมความพร้อมของนักเรียน 
                                  ให้อยู่ในภาวะคลื่นสมองต่ำ และมีความพร้อมในการเรียน
โดย โรงเรียนบ้านท่าเสา

ยืดหยุ่นบริหารร่างกาย(โยคะ) : โรงเรียนเตรียมทหารรุ่นที่ 13 อนุสรณ์ (21st CSK)

                                        กิจกรรมเตรียมความพร้อมของผู้เรียน โยคะ
โดย โรงเรียนเตรียมทหารรุ่นที่ 13 อนุสรณ์

วันเสาร์ที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

จิตศึกษา Brain Gym - เมืองพระราชา : โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองใหญ่ (อบท.)

   วันนี้แม่ครูมีรูปพระราชามาให้เด็กๆระบายสี แล้วตัดรูปพระราชามารอยเชือกตรงด้านบน 
เพื่อทำเป็นที่ขั้นหนังสือ..เด็กๆชอบมากค่ะกินเวลาไป 5 นาทีเล๊ย.. 

                              นำกิจกรรมเบรนยิม(Brain Gym)โดยแม่ครูยุลีทุกๆ เช้า

                                       นักเรียนตั้งใจกันทำกิจกรรม น่ากันทุกๆ คน


กิจกรรมที่ทำให้เกิดการจดจ่อจะทำให้เด็กเกิดสมาธิ..


ผลงานของหนู..แม่ครูจะโชว์ไว้ที่หน้าห้องทุกกิจกรรม

โดย หงายกะลาปาฏิหาริย์การเปลี่ยนแปลง

วันพุธที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

ปลูกต้นไม้ : โรงเรียนบ้านขุมคำ (21st CSK)

ร่วมแรง ร่วมใจ ช่วยกันปลูกต้นไม้ สร้างบรรยากาศการเรียนรู้
 

โดย โรงเรียนบ้านขุมคำ

การศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกอบอาชีพ เกษตรพอเพียงที่โรงเรียนบ้านสดำ (21st CSK)

เศรษฐกิจพอเพียงที่โรงเรียนบ้านสดำ


การเรียนการสอนที่มุ่งให้เด็กนำเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงมาใช้ในชีวิตประจำ วัน ครูหวังว่าวันหนึ่งเมื่อเขาโตขึ้น ความรู้ที่เขาได้รับในวันนี้ จะทำให้ชีวิตของเขามั่นคงอย่างยั่งยืนได้ด้วยปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่ ในหลวงพระราชทานให้ไว้

วันเสาร์ที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

โรงเรียนบ้านนาขนวน จังหวัดศรีสะเกษ (21st CSK)

ถอดบทเรียน โรงเรียนบ้านนาขนวน จ.ศรีสะเกษ 3 ปี 
กับการนำเเนวทางของโรงเรียนลำปลายมาศพัฒนาไปปรับใช้ 
                   เพื่อสร้างชุมชนเเห่งการเรียนรู้ Professional Learning Community (PLC)

วันศุกร์ที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

ไหว้ครู 2555 : โรงเรียนบ้านปะทาย (21st CSK)

คารวะคุณครูผู้ประเสริฐ แสนเลอเลิศคุณความดีที่ดื่มด่ำ
มีความสุขความเยือกเย็นเป็นประจำ
เป็นผู้นำของมวลศิษย์นิจนิรันดร์

โดย
โรงเรียนบ้านปะทาย

จิตศึกษา(กิจกรรมส่งเทียน) : โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองเเวง (อบท.)


จิตศึกษา
- เพื่อพัฒนาความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ส่งเสริมการพัฒนาความฉลาดในด้านจิตวิญญาณ ความฉลาดด้านอารมณ์ ให้เห็นคุณค่าของสรรพสิ่ง การน้อมนำสิ่งที่ดีงามเข้าไปสู่จิตใต้สำนึก

- การเตรียมความพร้อมของนักเรียน ให้อยู่ในภาวะคลื่นสมองต่ำ และมีความพร้อมในการเรียน

วันพฤหัสบดีที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

โรงเรียนกาละพัฒน์ จังหวัดภูเก็ต

“บรรยากาศและสิ่งแวดล้อมที่สื่อสารสัมพันธ์กันได้ดี ก็นำไปสู่วัฒนธรรมที่ดี”
โรงเรียนกาละพัฒน์ จังหวัดภูเก็ต นำต้นแบบมาจากโรงเรียนลำปลายมาศพัฒนา จังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งมีเป้าหมายการศึกษาเพื่อพัฒนาความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ผ่านการเรียนรู้ตนเอง ผู้อื่นและใช้ชีวิตร่วมกันอย่างมีความสุข โดยมีกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างนักเรียน ครูและผู้ปกครอง ด้วยกิจกรรมที่หลากหลาย ดังนั้นวันไหว้ครูจึงเป็นกิจกรรมหนึ่งภายในโรงเรียนที่ทุกคนได้เรียนรู้ร่วมกัน ผ่านทักษะทำงานที่นำความสามารถและความถนัดแต่ละด้านมาร่วมกันทำ ให้งานนั้นสำเร็จลุล่วงได้ด้วยดี เช่น เล่นดนตรี เล่นละคร ถ่ายภาพ จัดบรรยากาศ รวมเด็ก พิธีกร ประสานงาน ตัดต่อวิดีโอ เป็นต้น

การตัดต่อวิดีโอ 
โดยคุณแม่ปุ้ม(แม่พี่ซันซันและพี่ซินเซีย)

วันจันทร์ที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

วันอาทิตย์ที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

ชื่อหน่วยการเรียนรู้(PBL) : โรงเรียนบ้านเทพประทับ (21st CSK)

                                                          Mind mapping
                            โครงงานแบบบูรณาการ PBL หรือ Problem-based learning
 ประจำปีการศึกษา 2555

โดย โรงเรียนบ้านเทพประทับ