วันอังคารที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

PLC คณะครู : โรงเรียนบ้านกระสัง(หรุ่นราษฎร์รังสรรค์) (21st CSK)


             ชุมชนแห่งการเรียนรู้ของครูเพื่อศิษย์ : PLC (Professional Learning Community)


โดย โรงเรียนบ้านกระสัง(หรุ่นราษฎร์รังสรรค์)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น