วันเสาร์ที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

โรงเรียนบ้านนาขนวน จังหวัดศรีสะเกษ (21st CSK)

ถอดบทเรียน โรงเรียนบ้านนาขนวน จ.ศรีสะเกษ 3 ปี 
กับการนำเเนวทางของโรงเรียนลำปลายมาศพัฒนาไปปรับใช้ 
                   เพื่อสร้างชุมชนเเห่งการเรียนรู้ Professional Learning Community (PLC)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น