วันเสาร์ที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

ยืดหยุ่นบริหารร่างกาย(โยคะ) : โรงเรียนเตรียมทหารรุ่นที่ 13 อนุสรณ์ (21st CSK)

                                        กิจกรรมเตรียมความพร้อมของผู้เรียน โยคะ
โดย โรงเรียนเตรียมทหารรุ่นที่ 13 อนุสรณ์

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น