วันเสาร์ที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

จิตศึกษาพี่มัธยมศึกษา : โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองใหญ่ (อบท.)

                                                                จิตศึกษา
- เพื่อพัฒนาความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ส่งเสริมการพัฒนาความฉลาดในด้านจิตวิญญาณ ความฉลาดด้านอารมณ์ ให้เห็นคุณค่าของสรรพสิ่ง การน้อมนำสิ่งที่ดีงามเข้าไปสู่จิตใต้สำนึก


- การเตรียมความพร้อมของนักเรียน ให้อยู่ในภาวะคลื่นสมองต่ำ และมีความพร้อมในการเรียน
โดย ครูดอย
โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองใหญ่

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น