วันพฤหัสบดีที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2556

โครงการโรงเรียนสุขภาวะ รุ่นที่ 6


โรงเรียนนาเจริญหนองแดง จ.อำนาจเจริญ โรงเรียนราษฎร์บำรุง จ.ชัยภูมิ โรงเรียนบ้านท่าสองคอน จ.มหาสารคาม และโรงเรียนบ้านเหล่าป่าเป้ด จ.มุกดาหาร เครือข่ายโครงการเสริมสร้างพลังอำนาจการจัดการศึกษาที่สร้างสุขภาวะในโรงเรียน ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การออกแบบการเรียนรู้บูรณาการโดย PBL ระหว่างวันที่ 25-27 มีนาคม 2556 ณ โรงเรียนลำปลายมาศพัฒนาโรงเรียนนาเจริญหนองแดง, โรงเรียนราษฎร์บำรุง, โรงเรียนบ้านท่าสองคอน,
โรงเรียนบ้านเหล่าป่าเป้ด


วันอาทิตย์ที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2556

โครงการโรงเรียนสุขภาวะ รุ่นที่ 5

โรงเรียนบ้านไร่ และโรงเรียนอาโอยาม่า2 จ.หนองคาย โรงเรียนเครือข่ายโครงการเสริมสร้าง
พลังอำนาจการจัดการศึกษาที่สร้างสุขภาวะในโรงเรียน กลุ่มที่ 5 ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
"การออกแบบการเรียนรู้บูรณาการโดย PBL พัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21" ระหว่างวันที่ 22-24 มีนาคม 2556 ณ โรงเรียนลำปลายมาศพัฒนา
วันพุธที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2556

โครงการโรงเรียนสุขภาวะ รุ่นที่ 4

โรงเรียนสมเด็จพระบรมราชชนนี, โรงเรียนบ้านไฮตาก, โรงเรียนบ้านกุดเชียงมุน จ.อุบลราชธานี และโรงเรียนอีตื้อดอนหวายขมิ้น จ.มหาสารคาม โรงเรียนเครือข่ายโครงการเสริมสร้างพลังอำนาจการจัดการศึกษาที่สร้างสุขภาวะในโรงเรียน กลุ่ม 4 ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ "การออกแบบการเรียนรู้บูรณาการโดย PBL พัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21"ระหว่างวันที่ 11-13 มีนาคม 2556 ณ โรงเรียนลำปลายมาศพัฒนา
วันจันทร์ที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2556

โครงการโรงเรียนสุขภาวะ รุ่นที่ 3

โรงเรียนบ้านหนองดุม และโรงเรียนบ้านสมสะอาดสวนฝ้าย สพป.อุบลราชธานี เขต 5
โรงเรียนเครือข่ายโครงการเสริมสร้างพลังอำนาจการจัดการศึกษาที่สร้างสุขภาวะในโรงเรียน กลุ่ม 3
ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ "การออกแบบการเรียนรู้บูรณาการโดย PBL พัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21"
ระหว่างวันที่่ 8-10 มีนาคม 2556 ณ โรงเรียนลำปลายมาศพัฒนา

วันเสาร์ที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2556

ถ่ายทำวีดิทัศน์โรงเรียนต้นแบบกระบวนการเรียนรู้โดย สสค. : โรงเรียนบ้านนาขนวน

สำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้ และพัฒนาคุณภาพเยาวชน(สสค.)โดย ดร.พัชราเอี่ยมกิจการ คุณใบตองและคณะ ได้เข้าถ่ายทำการจัดกระบวนการเรียนรู้ ของโรงเรียนบ้านนาขนวนและเครือข่าย โรงเรียนบ้านประทาย เพื่อนำไปใช้ในเวทีเสวนา 25-26 มีนาคม 56 ที่ สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ และเผยแพร่สู่สาธารณะต่อไป


วันจันทร์ที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2556

อ่านออกเขียนได้ ป.2 : โรงเรียนบ้านปะทาย

วรรณกรรม ช่วยเสริมสร้างการอ่านออกเขียนได้ ของ ป.2


เด็กๆ จดจ่อ มีสมาธิในการอ่านวรรณกรรมเรื่องของตัวเองอย่างตั้งใจ