วันอาทิตย์ที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2556

โครงการโรงเรียนสุขภาวะ รุ่นที่ 5

โรงเรียนบ้านไร่ และโรงเรียนอาโอยาม่า2 จ.หนองคาย โรงเรียนเครือข่ายโครงการเสริมสร้าง
พลังอำนาจการจัดการศึกษาที่สร้างสุขภาวะในโรงเรียน กลุ่มที่ 5 ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
"การออกแบบการเรียนรู้บูรณาการโดย PBL พัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21" ระหว่างวันที่ 22-24 มีนาคม 2556 ณ โรงเรียนลำปลายมาศพัฒนา
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น