วันพฤหัสบดีที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2555

กิจกรรมสรุปองค์ความรู้ ป.๕ 27 ธันวาคม 55 : โรงเรียนบ้านปะทาย

บรรยากาศการเรียนรู้นักเรียนชั้น ป.๕ การสรุปองค์ความรู้การทำน้ำหมักชีวภาพภาพ 
โดยนักเรียนแต่ละกลุ่มนำเสนอสิ่งที่ได้เรียนรู้และต่อยอดจากสิ่งที่ได้เรียนรู้ 
ผู้เรียนกระตือรือร้นอยากนำเสนอ ขอบคุณคุณครูที่ท่านเข้าใจผู้เรียน


 นักเรียนนำเสนองานกลุ่มของตัวเองที่ได้รับมอบหมายวันพุธที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2555

จิตศึกษา "สานใบกล้วย" : โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองเเวง

พี่ๆอนุบาลสองได้ทำกิจกรรมจักสานจากใบกล้วยกับคุณครูนุ้ยค่ะ ก่อนจะทำกิจกรรมคุณครูก็ได้ถามคำถามกระตุ้นความคิดให้เด็กๆได้แสดงความคิดเห็นร่วมกันว่าประโยชน์จากต้นกล้วยนอกจากจะนำมาทำอาหารรับประทานแล้วยังสามารถนำมาทำประโยชน์อะไรได้อีก

 
เด็กๆก็ได้ร่วมกันแสดงความคิดเห็นกันอย่างอิสระ จากนั้นคุณครูนุ้ยก็ได้พาทำกิจกรรมสานใบกล้วย
 


โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองเเวง
 

จิตศึกษา "ฉีกกระดาษ" : โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองเเวง

ครูไข่พาพี่ๆอนุบาลสองแปลงร่างพี่กระดาษ ให้มีขนาดเล็กที่สุด 
ฝึกการใช้กล้ามเนื้อมือและจดจ่ออย่างมีสมาธิ


 เด็กๆ และคุณครูร่วมกันแปลงร่างพี่กระดาษpbl ป.๓ ควอเตอร์ ๓ ปี ๕๕ : โรงเรียนบ้านปะทาย

เรียนไปยิ้มไป เด็กยุคใหม่ การเรียนรู้ยุคใหม่ หน่วยอาหารคือชีวิต


หลังจากที่ช่วยกันเตรียมอุปกรณ์ส่วนประกอบของอาหารเสร็จแล้ว
ก็มาถึงขั้นตอนสุดแล้ว คือการผัดนั่นเอง 


เมนูอารวันนี้เสร็จเรียบร้อยแล้ว


PBL ป.๒ ควอเตอร์ ๓ : โรงเรียนบ้านปะทาย

การเรียนรู้อย่างมีสุข พัฒนาทักษะแต่ละด้าน ไปพร้อมๆกัน ของนักเรียนชั้นป.๒ 
เรียนบูรณาการ pbl ควอเตอร์ ๓ อาหารที่มีคุณค่า

คุณครูร่วมกับนักเรียนช่วยกันปรุ่งอาหาร โรงเรียนบ้านปะทาย

วันจันทร์ที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2555

จิตศึกษา "ความสุขกับการเรียนรู้ธรรมชาติ." : โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองเเวง

เช้าวันจัทร์นี้มาพร้อมกับลมหนาวและอากาศที่แสนจะเย็นสบายค่ะ 
วันนี้พี่ปอสามออกมานั่งทำกิจกรรมจิตศึกษาบริเวณข้างสนามเพื่อรับแสงแดดอันอบอุ่นร่วมกันจากนั้นคุณครูก็ให้เด็กๆช่วยหยิบเศษใบไม้ กิ่งไม้ ก้อนหิน หรืออะไรก็ได้ที่เป็นวัสดุจากธรรมชาติใกล้ตัวมาต่อเติมเป็นเรื่องราว พร้อมบอกเล่าเรื่องราวที่เปลี่ยนแปลงไปเกี่ยวกับสิ่งที่ตนเองได้ฟัง ได้เห็น ให้คุณครูและเพื่อนๆฟังค่ะวันศุกร์ที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2555

จิตศึกษาพี่ปอห้า "ขูดสี" : โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองเเวง

หลังจากที่พี่ๆปอห้าได้ระบายสีชอลค์ลงในกระดาษอย่างสวยงามแล้ว 
ก็ช่วยกันลงสีโปสเตอร์สีดำทับอีกรอบเพื่อที่จะใช้สำหรับกิจกรรมขูดสีค่ะ


ต่างคน ต่างจดจ่อกับการขูดสีของตัวเอง

 PBL P.4 "เกษตรเกิดมาลุย" : โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองแวง

วันนี้พี่ๆปอสี่ได้ลงแปลงผัก สำรวจและสังเกตดูลักษณะของดินบริเวณแปลงผัก


คุณครู และพี่ๆ ป.4 ร่วมกันดูแลและบำรุงดินเตรียมพร้อมที่จะปลูกผัก
บุ้งจีนและผักกวางตุ้ง


โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองแวง

จิตศึกษา การปลูกฝัง มองเห็นคุณค่าและความงาม : โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองเเวง

ในวันนี้ครูนุษและครูโอ๋ จึงมีกระดาษที่ใช้แล้วทั้งสองหน้าและสีชอลค์ที่หักและสั้นจนเด็กๆหลายคนไม่อยากที่จะหยิบจับขึ้นมาใช้บ้างก็ตกหล่นตามที่ต่างๆ คุณครูจึงใช้คำถามกระตุ้นความคิด ถ้าเด็กๆมีอุปกรณ์ทั้งสองสิ่งนี้ตกอยู่เด็กๆจะทำอย่างไรและคิดว่ามันสามารถนำมาใช้ทำอะไรได้บ้าง


เด็กๆ ร่วมกันระบายสีอย่างตั้งใจ


ได้ชิ้นงานที่มีสีสันสวยงาม


วันพฤหัสบดีที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2555

กิจกรรมจิตศึกษาในวันนี้ : โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองใหญ่

ม่ครูตั้งใจให้ต่อเนื่องถึงชั่วโมงบูรณาการในภาคบ่าย..แม่ครูให้เด็กๆพับหนอนน้อยๆ บ้างคนยังพับไม่ได้เลยต้องมาฝึกกันใหม่ในเวลาพักกลางวัน..กิจกรรมนี้ฝึกทักษะการคิด ฟัง สมาธิและการจดจ่อ..


เด็กๆ ใช้สมาธิ และจดจอกับการพับหนอนน้อยของตัวเอง
ผลงานเจ้าหนอนตัวน้อยๆ
 
 โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองใหญ่


หลากหลายอารมณ์ : โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองใหญ่

มีรูปวงกลม ให้เด็กๆวาดภาพใบหน้าของคน ตามอารมณ์ที่เด็กๆอยากวาดในขณะนี้


เด็กๆ จดจ่อกับการตัดกระดาษของตนเอง อย่างตั้งใจ


ผลงานที่ได้หลังจากที่ทำอย่างตั้งใจ ของเด็กๆ


 

วันพุธที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2555

โรงเรียนบ้านเทพประทับ : กิจกรรมจิตศึกษาพัฒนาปัญญาภายใน การเข้าใจตนเอง

กิจกรรมจิตศึกษา ทำให้เด็กๆ มีความสุข มีรอยยิ้ม


การส่งพลังใจ การให้กำลังใจซึ่งกันแล้วกัน


การทำกิจกรรมที่มีเพื่อนๆ และครู คอยให้กำลังใจอยู่ข้างๆ