วันพฤหัสบดีที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2555

กิจกรรมสรุปองค์ความรู้ ป.๕ 27 ธันวาคม 55 : โรงเรียนบ้านปะทาย

บรรยากาศการเรียนรู้นักเรียนชั้น ป.๕ การสรุปองค์ความรู้การทำน้ำหมักชีวภาพภาพ 
โดยนักเรียนแต่ละกลุ่มนำเสนอสิ่งที่ได้เรียนรู้และต่อยอดจากสิ่งที่ได้เรียนรู้ 
ผู้เรียนกระตือรือร้นอยากนำเสนอ ขอบคุณคุณครูที่ท่านเข้าใจผู้เรียน


 นักเรียนนำเสนองานกลุ่มของตัวเองที่ได้รับมอบหมายไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น