วันศุกร์ที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2555

จิตศึกษา การปลูกฝัง มองเห็นคุณค่าและความงาม : โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองเเวง

ในวันนี้ครูนุษและครูโอ๋ จึงมีกระดาษที่ใช้แล้วทั้งสองหน้าและสีชอลค์ที่หักและสั้นจนเด็กๆหลายคนไม่อยากที่จะหยิบจับขึ้นมาใช้บ้างก็ตกหล่นตามที่ต่างๆ คุณครูจึงใช้คำถามกระตุ้นความคิด ถ้าเด็กๆมีอุปกรณ์ทั้งสองสิ่งนี้ตกอยู่เด็กๆจะทำอย่างไรและคิดว่ามันสามารถนำมาใช้ทำอะไรได้บ้าง


เด็กๆ ร่วมกันระบายสีอย่างตั้งใจ


ได้ชิ้นงานที่มีสีสันสวยงาม


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น