วันพุธที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2555

โรงเรียนบ้านกระสัง : จิตศึกษาการพัฒนาความฉลาด

จิตศึกษาการพัฒนาความฉลาดภายในโรงเรียนบ้านกระสัง สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 
อีกหนึ่งโรงเรียนที่กำลังก้าวเดินนอกกะลา


เด็กนักเรียนร่วมกันทำกิจกรรมจิตศึกษา
 ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น