วันพฤหัสบดีที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2555

หน่วยการเรียนรู้บูรณาการ ป.๓ QUARTER 3 : โรงเรียนบ้านปะทาย

หน่วยอาหารคือชีวิต เป็นหน่วยการเรียนรู้ ที่ครูและนักเรียนร่วมกันออกแบบ

ช่วยกันระบายสีให้สวยงามค่ะ

โรงเรียนบ้านปะทายไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น