วันพฤหัสบดีที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2555

กิจกรรมจิตศึกษาในวันนี้ : โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองใหญ่

ม่ครูตั้งใจให้ต่อเนื่องถึงชั่วโมงบูรณาการในภาคบ่าย..แม่ครูให้เด็กๆพับหนอนน้อยๆ บ้างคนยังพับไม่ได้เลยต้องมาฝึกกันใหม่ในเวลาพักกลางวัน..กิจกรรมนี้ฝึกทักษะการคิด ฟัง สมาธิและการจดจ่อ..


เด็กๆ ใช้สมาธิ และจดจอกับการพับหนอนน้อยของตัวเอง




ผลงานเจ้าหนอนตัวน้อยๆ
 
 โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองใหญ่


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น