วันพุธที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2555

โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 : อีกหนึ่งโรงเรียนที่เดินทางออกนอกกะลา

การทำกิจกรรมร่วมกันของเด็ก ๆ และครู


ปลูกพืชผัก และเลี้ยงปลา  

 
ผลงานของเด็กนักเรียน


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น