วันพุธที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2555

จิตศึกษาเวียนเทียนบนน้ำ : โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองเเวง (อบท.)

   จิตศึกษา
- เพื่อพัฒนาความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ส่งเสริมการพัฒนาความฉลาดในด้านจิตวิญญาณ ความฉลาดด้านอารมณ์ ให้เห็นคุณค่าของสรรพสิ่ง การน้อมนำสิ่งที่ดีงามเข้าไปสู่จิตใต้สำนึก


- การเตรียมความพร้อมของนักเรียน ให้อยู่ในภาวะคลื่นสมองต่ำ และมีความพร้อมในการเรียน


หนองแวงหงายกะลา(เจอ)ปาฏิหาริย์

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น