วันพฤหัสบดีที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2555

หลากหลายอารมณ์ : โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองใหญ่

มีรูปวงกลม ให้เด็กๆวาดภาพใบหน้าของคน ตามอารมณ์ที่เด็กๆอยากวาดในขณะนี้


เด็กๆ จดจ่อกับการตัดกระดาษของตนเอง อย่างตั้งใจ


ผลงานที่ได้หลังจากที่ทำอย่างตั้งใจ ของเด็กๆ


 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น