วันพุธที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

โรงเรียนบ้านขุมคำ | จ.หนองคาย

กิจกรรมที่จะช่วยพัฒนาทั้งเด็กและครู โรงเรียนบ้านขุมคำ | จ.หนองคาย

โรงเรียนบ้านเทพประทับ | จ.หนองคาย

กิจกรรมที่จะช่วยพัฒนาทั้งครูและเด็ก โรงเรียนบ้านเทพประทับ | จ.หนองคาย

ร.ร.บ้านเทพประทับ. จ.หนองคาย

Posted by มูลนิธิสถาบันวิจัยระบบการศึกษา IRES on 26 พฤษภาคม 2015

จิตศึกษา โรงเรียนโนนตาดเลยพัฒนา | จ.เลยกิจกรรมช่วงเช้าของทุกวัน พัฒนาปัญญาภายในโดยกิจกรรมจิตศึกษา ร.ร.โนนตาดเลยพัฒนา จ.เลย

พัฒนาปัญญาภายในโดยจิตศึกษา. ร.ร.โนนตาดเลยพัฒนา จ.เลย

Posted by มูลนิธิสถาบันวิจัยระบบการศึกษา IRES on 25 พฤษภาคม 2015

จิตศึกษา โรงเรียนทุ่งยาวคำโปรย | ศรีสะเกษพัฒนาปัญญาภายในโดยจิตศึกษา. ร.ร.ทุ่งยาวคำโปรย ศรีสะเกษ

พัฒนาปัญญาภายในโดยจิตศึกษา. ร.ร.ทุ่งยาวคำโปรย ศรีสะเกษ

Posted by มูลนิธิสถาบันวิจัยระบบการศึกษา IRES on 25 พฤษภาคม 2015

โรงเรียนบ้านจองคำ | จ.แม่ฮ่องสอนในฐานะที่เป็นครู เราจะสอนหนังสือ หรือจะสร้างการเรียนรู้ให้นักเรียน

ภาพ : โรงเรียนบ้านจองคำ อบจ.แม่ฮ่องสอน

ในฐานะที่เป็นครู. เราจะสอนหนังสือ. หรือจะสร้างการเรียนรู้ให้นักเรียนภาพ. : โรงเรียนบ้านจองคำ. อบจ.แม่ฮ่องสอน.

Posted by มูลนิธิสถาบันวิจัยระบบการศึกษา IRES on 25 พฤษภาคม 2015

จิตศึกษา ร.ร.นางแดดเหนือ ชัยภูมิพัฒนาปัญญาภายในโดยจิตศึกษา ร.ร.นางแดดเหนือ ชัยภูมิ

พัฒนาปัญญาภายในโดยจิตศึกษา ร.ร.นางแดดเหนือ ชัยภูมิ

Posted by มูลนิธิสถาบันวิจัยระบบการศึกษา IRES on 25 พฤษภาคม 2015

วันศุกร์ที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

คณะผู้บริหารและคณะครูเครือข่ายนอกกะลาทั้งหมด 7 โรงเรียน | ระยองร่วมกันระดมความคิดและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการออกแบบหน่วยการเรียนและแผนการเรียนรู้แบบ PBL ใน Quarter1/2558

เมื่อวันที่12-13 พฤษภาคม 2558 คณะผู้บริหารและคณะครูเครือข่ายนอกกะลาทั้งหมด 7 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนบ้านท่าสา โรงเรียน...

Posted by โรงเรียนบ้านท่าเสา on 14 พฤษภาคม 2015

วันพุธที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

ถ่ายทอดประสบการณ์การออกแบบเครื่องมือคิด(design thinking) และจิตศึกษา

ครูโรงเรียนบ้านปะทายไปถ่ายทอดประสบการณ์การออกแบบเครื่องมือคิด(design thinking) และจิตตปัญญาศึกษาให้กับคุณครูโรงเรียนบ้านสวนกล้วย อ.กันทรลักษ์ และ ร.ร.บึงมะลูวิทยา อ.กันทรลักษ์

ครูเลข สุวรรณา แสนแก้ว และครูเล็ก วาริกา คำมุงคุล☺☺เป็นตัวแทนคุณครูโรงเรียนบ้านปะทายไปถ่ายทอดประสบการณ์การออกแบบเครื่อง...
Posted by โรงเรียนบ้านปะทาย on 11 พฤษภาคม 2015

วันศุกร์ที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

เตรียมกระบวนการ "จิตศึกษา" ก่อนเปิด Quarter 1 | อุบลราชธานีเตรียมกระบวนการ "จิตศึกษา" ก่อนเปิด Quarter 1 | รร.บ้านหนองดุุม อุบลราชธานี

เตรียมกระบวนการ "จิตศึกษา" ก่อนเปิด Quarter 1

Posted by โรงเรียนบ้านหนองดุม on 30 เมษายน 2015

แลกเปลี่ยนกันเกี่ยวกับเรื่องการเรียนการสอน ร่วมกันพัฒนาการเรียนการสอน | จ.เลยครูมักมีปัญหา 1หรือ2 อย่างนี้. หนึ่งคือไม่เข้าใจเนื้อหาที่จะสอน. สองคือไม่รู้วิธีสอนหรือวิธีจัดการเรียนรู้ให้กับผู้เรียน

เพื่อแก้ปัญหาดังกล่าวบ้านเมืองเราแก้ปัญหาดังนี้
วิธีที่1 ให้ครูได้รับการศึกษาที่สูงขึ้น จาก ปกศ เป็น ป.ตรี โท เอก. เราจึงเห็นหลักสูตรพิเศษมากมาย ที่ส่งเสริมให้ครูเรียนต่อให้สูงขึ้น เช่น กศบป. ป.บัณฑิต. แต่วิธีนี้ไม่ได้ช่วยให้ครูเข้าใจเนื้อหาที่จะสอนมากขึ้น หรือมีทักษะการสอนเพิ่มขึ้นเลย
วิธีที่2 ให้การอบรมครูให้มาก ซึ่งก็ทำเรื่อยๆ มา แต่ก็ไม่ได้ช่วยปัญหาข้างต้นเช่นกัน


วิธีใหม่ที่พอมีหวัง คือให้ครูได้เรียนรู้เกี่ยวกับการสอนจากกันและกัน. ด้วยกระบวนการPLC. (พูดคุยกันเรื่องการเรียนการสอน เนื้อหาที่จะสอน เด็กๆที่จะสอน. แลกเปลี่ยนกันเกี่ยวกับเรื่องการเรียนการสอน ร่วมกันพัฒนาการเรียนการสอน)
เพื่อให้ครู
Learn to know as teachers.
Learn to act as teachers.
Learn to feel as teachers

ครูมักมีปัญหา 1หรือ2 อย่างนี้. หนึ่งคือไม่เข้าใจเนื้อหาที่จะสอน. สองคือไม่รู้วิธีสอนหรือวิธีจัดการเรียนรู้ให้กับผู้เรียน...

Posted by Lamplaimat Pattana School on 7 พฤษภาคม 2015

เกื้อหนุนด้วยระบบการบริหารองค์กรแบบใหม่ PLCมีหลายโรงเรียนที่อยู่ห่างไกล ที่เริ่มวิวัฒน์ตนเองแล้ว ด้วยการเปลี่ยนแปลง 3 ระบบในโรงเรียน
1. ระบบการเรียนการสอนที่มุ่งพัฒนาปัญญาภายใน(ด้วยนวัฒตกรรม จิตศึกษา) และ มุ่งพัฒนาปัญาภายนอก (ด้วยPBL)
2. ระบบกิจกรรม ที่มีความหมายต่อการเรียนรู้ของผู้เรียนจริงๆ ที่ไม่เทอะทะ ไม่ติดพิธีการอันไร้สาระ เป็นความร่วมมือกันของครู ผู้ปกครอง และชุมชน
3.ระบบความสัมพันธ์ ระดับราบระหว่างครู ผู้ปกครอง ชุมชน และนักเรียน


ทั้งหมดนี้เกื้อหนุนด้วยระบบการบริหารองค์กรแบบใหม่ PLC

เปลี่ยนแปลงได้ มีหลายโรงเรียนที่อยู่ห่างไกล ที่เริ่มทวิวัฒน์ตนเองแล้ว ด้วยการเปลี่ยนแปลง 3ระบบในโรงเรียน1. ระบบการเรีย...

Posted by Lamplaimat Pattana School on 7 พฤษภาคม 2015

จิตศึกษา | โรงเรียนปฏิรูปการเรียนรู้ สพป.อำนาจเจริญ7พ.ค 58 ร่วมสาธิตและออกแบบกิจกรรมจิตศึกษาให้กลุ่มคุณครูนักปฎิบัติคืนความสุขสู่ผู้เรียน โรงเรียนปฏิรูปการเรียนรู้ สพป.อำนาจเจริญ ขอบคุณในความตั้งใจที่จะพัฒนาตนเองเพื่อนำไปจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนต่อไป

7พ.ค 58 ร่วมสาธิตและออกแบบกิจกรรมจิตศึกษาให้กลุ่มคุณครูนักปฎิบัติคืนความสุขสู่ผู้เรียน โรงเรียนปฏิรูปการเรียนรู้ สพป.อำน...

Posted by Mam See on 7 พฤษภาคม 2015

วันพฤหัสบดีที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

โรงเรียนเครือข่ายสุขภาวะ สพป.เลย เขต 2คณะครู. 3 โรงเรียนเครือข่ายสุขภาวะ สพป.เลย เขต 2 ร่วมกันออกแบบการเรียนรู้บูรณาการโดย PBL. Problem Based Learning การใช้ปัญหาเป็นฐานในการเรียนรู้เพื่อสร้างให้ผู้เรียนมีทักษะในการอยู่ให้ดี. มีความรู้ที่จำเป็นต่อการมีชีวิต. มีคุณลักษณะที่สังคมและโลกต้องการ

ต้องประกาศให้โลกรู้. (ผู้ที่เกี่ยวข้องการจัดการศึกษา)มีครูเล็กๆ หลายกลุ่มกระจายอยู่ทุกมุมของประเทศที่ไม่รอว่าจะมีหนังสื...
Posted by Pantippa Thongmee on 6 พฤษภาคม 2015