วันจันทร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

การถอดบทเรียนเพื่อการเรียนรู้และเสริมพลัง

การถอดบทเรียนเพื่อการเรียนรู้และเสริมพลัง | โรงเรียนบ้านปะทาย

คุณครูอุรวีและคุณครูวัชราภรณ์ ร่วมประชุมปฏิบัติการ"การถอดบทเรียนเพื่อการเรียนรู้และเสริมพลัง" 14 กุมภาพันธ์ 2559 โดยมูลนิธิสยามกัมมาจล ที่โรงแรมอมารี ดอนเมือง กทม.

Posted by โรงเรียนบ้านปะทาย on 14 กุมภาพันธ์ 2016

วันอังคารที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

จิตศึกษา | โรงเรียนบ้านนาขนวน

จิตศึกษาพี่ๆ ม.2 : เก็บ ปะ ติด คิดเห็นคุณค่า

จิตศึกษาพี่ๆ ม.2 : เก็บ ปะ ติด คิดเห็นคุณค่า
Posted by Warika NooLek on 9 กุมภาพันธ์ 2016

โรงเรียนหนองสะพาน | จ.ระยอง

กิจกรรมพัฒนาปัญญาภายนอก ควบคู่พัฒนาปัญญาภายในโรงเรียนหนองสะพาน | จ.ระยอง

ศุกร์....สุดสัปดาห์ เรียนรู้เช้า บ่ายสติรู้ตน พัฒนาคนด้วยกิจกรรมกลางแจ้ง
Posted by นพดล แสนผูก on 8 กุมภาพันธ์ 2016

วันศุกร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

จิตศึกษา | โรงเรียนชุมชนดอนไพล จ.นครราชสีมา โครงการ BKIND

จิตศึกษา.ป.2 ห้องครูวิจิตรา
-ให้นักเรียนนั่ง เป็นวงกลมแล้วพาทำท่าประกอบเพลงกรรไกรไข่ผ้าไหม เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเริ่มทำกิจกรรม
- ให้นักเรียนแบ่งกลุ่ม3คนแจกดินน้ำมัน และฟิวเจอร์บอร์ด
-ให้เด็กๆจินตนาการสถานที่ท่องเที่ยวที่เด็ก ๆอยากไป
-ให้เด็กๆอธิบายแต่ละกลุ่มว่าคือสถานที่ใด.เพราะอะไรถึงอยากไป...


จิตศึกษา.ป.2 ห้องครูวิจิตรา-ให้นักเรียนนั่ง เป็นวงกลมแล้วพาทำท่าประกอบเพลงกรรไกรไข่ผ้าไหม เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเริ่ม...
Posted by โรงเรียนชุมชนดอนไพล จ.นครราชสีมา on 5 กุมภาพันธ์ 2016

วันพฤหัสบดีที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

ฝึกฝนด้วย PBL | โรงเรียนบ้านปะทาย

การนำเสนอความงอกงาม

จัดการศึกษาไม่เหมือนการเพาะถั่วงอก วันสองวันเห็นผล (ฝึกฝนด้วยPBL ป ๓)

Posted by สมศักดิ์ ประสาร on 2 กุมภาพันธ์ 2016