วันพฤหัสบดีที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2558

นำเสนองานการพัฒนาครูด้วยกระบวนการ PLC | โครงการ เครือข่าย "ครูงอกนอกกะลา" จังหวัดน่าน

อีกขั้นของการพัฒนาครู
นำเสนองานการพัฒนาครูด้วยกระบวนการ PLC
ซึ่งโรงเรียนนำปัญหาที่เห็นว่ามีความสำคัญที่สุดในเวลานี้คือ ด้านการอ่าน การเขียน โดยให้ครูแต่ละชั้นทำงานวิจัยในชั้นเรียนเพื่อแก้ปัญหาก่อนสิ้นภาคเรียน ฝ่ายบริหารก็เตรียมหนุนเสริมตามการร้องขอของครูแต่ละทีม (3-5 คน) โดยตั้งเป้าหมายไว้ที่ นักเรียนทุกคนต้องผ่านเกณฑ์ที่กำหนด

อีกขั้นของการพัฒนาครูนำเสนองานการพัฒนาครูด้วยกระบวนการ PLCซึ่งโรงเรียนนำปัญหาที่เห็นว่ามีความสำคัญที่สุดในเวลานี้คือ ด...
Posted by โครงการ เครือข่าย "ครูงอกนอกกะลา" จังหวัดน่าน on 23 ธันวาคม 2015

กระบวนการ Lesson study | โครงการ เครือข่าย "ครูงอกนอกกะลา"จังหวัดศรีสะเกษ

_จะทำอย่างไรให้เด็กๆเข้าใจในสิ่งที่คุณครูต้องการถ่ายทอด?
...เชื่อว่าหลายๆท่านพบเจอปัญหา สอนแล้วทำไมนักเรียนไม่เข้าใจ ทั้งๆที่เราสอนเต็มที่ตามกระบวนการถูกต้องทุกอย่าง บางครั้งเราก็ปล่อยไปบ้างเพราะเด็กแต่ละคนมีความเหมือนและแตกต่างกัน
_/ กระบวนการ Lesson study จะทำให้ครูได้เรียนรู้การเรียนการสอนเพื่อค้นหาวิธีการจัดการเรียนรู้ที่ดีกว่าซึ่งวิธีนี้ต้องเกิดขึ้นที่โรงเรียนผ่านกระบวนการวางแผนร่วมกัน
‪#‎งอกนอกกะลาโรงเรียนบ้านโนนดั่ง‬

_จะทำอย่างไรให้เด็กๆเข้าใจในสิ่งที่คุณครูต้องการถ่ายทอด?...เชื่อว่าหลายๆท่านพบเจอปัญหา สอนแล้วทำไมนักเรียนไม่เข้าใจ ทั้...
Posted by โครงการ เครือข่าย "ครูงอกนอกกะลา"จังหวัดศรีสะเกษ on 22 ธันวาคม 2015

PBL Quarter3 หน่วย: The futuer อนาคตออกแบบได้ | โรงเรียนบ้านนาขนวน

Quarter3:The futuer อนาคตออกแบบได้
สัปดาห์ที่8กับกิจกรรม : คนล่าฝัน
วันนี้พี่ๆ ป.6 ได้ออกแบบกิจกรรมคนล่าฝันโดยออกฝึกงานอาชีพที่ตนเองอยากจะเป็นในอนาคต เป็นเวลา 1 วัน ซึ่งมีหลากหลายอาชีพด้วยกัน เช่นคุณครู ช่างซ่อมรถ ช่างเสริมสวย เกษตรกร และผู้สร้างหนัง #ขอขอบพระคุณวิทยากรท้องถิ่นและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านที่อำนวยความสะดวกสถานที่ให้นักเรียนได้ฝึกงานในครั้งนี้ ประสบการณ์ที่นักเรียนได้เรียนรู้ในวันนี้เด็กๆคงไม่มีวันลืมอย่างแน่นอน

Quarter3:The futuer อนาคตออกแบบได้สัปดาห์ที่8กับกิจกรรม : คนล่าฝัน วันนี้พี่ๆ ป.6 ได้ออกแบบกิจกรรมคนล่าฝันโดยออกฝึกงา...
Posted by Mam Sarita on 23 ธันวาคม 2015

วันเสาร์ที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2558

PLC โรงเรียนบ้านตะเคียนราม‬ | โครงการ เครือข่าย "ครูงอกนอกกะลา"จังหวัดศรีสะเกษ

PLC สร้างชุมชนการเรียนรู้ครูมืออาชีพชีพ
AAR : สะท้อนสิ่งที่ได้เรียนรู้ร่วมกัน พบปัญหาหรืออะไรที่เป็นอุปสรรคในการจัดการเรียนรู้ เสนอแนวทางแก้ปัญหาร่วมกัน
BAR : สิ่งที่ดีแล้วเราจะพัฒนาต่อ หรือสิ่งที่กำลังจะเกิดในสัปดาห์ถัดไป ทุกคนได้เห็นภาพการจัดกิจกรรมของเพื่อนครู เสนอเพิ่มเติมอย่างเป็นกัลยาณมิตร นอกจากนี้กิจกรรมของเพื่อนยังสามารถนำไปปรับใช้กับห้องตัวเองได้
# Super ยอดเยี่ยม
‪#‎งอกนอกกะลาโรงเรียนบ้านตะเคียนราม‬

PLC สร้างชุมชนการเรียนรู้ครูมืออาชีพชีพAAR : สะท้อนสิ่งที่ได้เรียนรู้ร่วมกัน พบปัญหาหรืออะไรที่เป็นอุปสรรคในการจัดการเร...

Posted by โครงการ เครือข่าย "ครูงอกนอกกะลา"จังหวัดศรีสะเกษ on 18 ธันวาคม 2015

วันพฤหัสบดีที่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2558

บ่มเพาะปัญญาภายในด้วย "จิตศึกษา" | โรงเรียนบ้านหนองดุม จ.อุบลราชธานี

เช้าวันนี้อากาศเริ่มเย็นลงพวกเราเริ่มบ่มเพาะปัญญาภายในด้วย "จิตศึกษา" เพื่อพัฒนาทั้งครูและเด็กให้เกิดการเรียนรู้และงอกงามด้านความฉลาดทั้งด้านอารมณ์และความฉลาดด้านจิตวิญญาณ

เช้าวันนี้อากาศเริ่มเย็นลงพวกเราเริ่มบ่มเพาะปัญญาภายในด้วย "จิตศึกษา" เพื่อพัฒนาทั้งครูและเด็กให้เกิดการเรียนรู้และงอกงามด้านความฉลาดทั้งด้านอารมณ์และความฉลาดด้านจิตวิญญาณ
Posted by โรงเรียนบ้านหนองดุม on 8 ธันวาคม 2015

วันพฤหัสบดีที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2558

การเรียนรู้บูรณาการ PBL (Problem Based learning) | โรงเรียนบ้านปอพราน จ.นครราชสีมา

ก้าวแรกการเริ่มต้น
- จิตศึกษา
- การเรียนรู้บูรณาการ PBL (Problem Based learning)

ก้าวแรกการเริ่มต้น- จิตศึกษา- การเรียนรู้บูรณาการ PBL (Problem Based learning)

Posted by โรงเรียนบ้านปอพราน จ.นครราชสีมา on 18 พฤศจิกายน 2015

วิถีแห่งการเรียนรู้ | โรงเรียนบ้านโค้งกระโดน จ.นครราชสีมา

วิถีแห่งการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาผู้เรียนทั้งการพัฒนาปัญญาภายในและปัญญาภายนอก
ก้าวแรกของการเริ่มต้น

วิถีแห่งการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาผู้เรียนทั้งการพัฒนาปัญญาภายในและปัญญาภายนอกก้าวแรกของการเริ่มต้น...

Posted by โรงเรียนบ้านโค้งกระโดน จ.นครราชสีมา on 17 พฤศจิกายน 2015

คณิตศาสตร์ ป.2 โรงเรียนบ้านปะทาย

วิชาคณิตศาสตร์ หนูสร้างสูตรคูณได้เอง เกินกว่าที่คุณครูกำหนด ขอบคุณคุณครู มาลา นวลแย้ม และคุณครู วัชราภรณ์ ผาปรางค์ ที่กำกับการเรียนรู้ ส่วนพี่ๆ ป.2 ก็แสดงตามบทบาทนักเรียนรู้

วิชาคณิตศาสตร์ หนูสร้างสูตรคูณได้เอง เกินกว่าที่คุณครูกำหนด ขอบคุณคุณครู มาลา นวลแย้ม และคุณครู วัชราภรณ์ ผาปรางค์ ที่กำกับการเรียนรู้ ส่วนพี่ๆ ป.2 ก็แสดงตามบทบาทนักเรียนรู้

Posted by สมศักดิ์ ประสาร on 2 ธันวาคม 2015