วันพฤหัสบดีที่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2558

บ่มเพาะปัญญาภายในด้วย "จิตศึกษา" | โรงเรียนบ้านหนองดุม จ.อุบลราชธานี

เช้าวันนี้อากาศเริ่มเย็นลงพวกเราเริ่มบ่มเพาะปัญญาภายในด้วย "จิตศึกษา" เพื่อพัฒนาทั้งครูและเด็กให้เกิดการเรียนรู้และงอกงามด้านความฉลาดทั้งด้านอารมณ์และความฉลาดด้านจิตวิญญาณ

เช้าวันนี้อากาศเริ่มเย็นลงพวกเราเริ่มบ่มเพาะปัญญาภายในด้วย "จิตศึกษา" เพื่อพัฒนาทั้งครูและเด็กให้เกิดการเรียนรู้และงอกงามด้านความฉลาดทั้งด้านอารมณ์และความฉลาดด้านจิตวิญญาณ
Posted by โรงเรียนบ้านหนองดุม on 8 ธันวาคม 2015

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น