วันพฤหัสบดีที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2558

วิถีแห่งการเรียนรู้ | โรงเรียนบ้านโค้งกระโดน จ.นครราชสีมา

วิถีแห่งการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาผู้เรียนทั้งการพัฒนาปัญญาภายในและปัญญาภายนอก
ก้าวแรกของการเริ่มต้น

วิถีแห่งการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาผู้เรียนทั้งการพัฒนาปัญญาภายในและปัญญาภายนอกก้าวแรกของการเริ่มต้น...

Posted by โรงเรียนบ้านโค้งกระโดน จ.นครราชสีมา on 17 พฤศจิกายน 2015

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น