วันพฤหัสบดีที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2558

กระบวนการ Lesson study | โครงการ เครือข่าย "ครูงอกนอกกะลา"จังหวัดศรีสะเกษ

_จะทำอย่างไรให้เด็กๆเข้าใจในสิ่งที่คุณครูต้องการถ่ายทอด?
...เชื่อว่าหลายๆท่านพบเจอปัญหา สอนแล้วทำไมนักเรียนไม่เข้าใจ ทั้งๆที่เราสอนเต็มที่ตามกระบวนการถูกต้องทุกอย่าง บางครั้งเราก็ปล่อยไปบ้างเพราะเด็กแต่ละคนมีความเหมือนและแตกต่างกัน
_/ กระบวนการ Lesson study จะทำให้ครูได้เรียนรู้การเรียนการสอนเพื่อค้นหาวิธีการจัดการเรียนรู้ที่ดีกว่าซึ่งวิธีนี้ต้องเกิดขึ้นที่โรงเรียนผ่านกระบวนการวางแผนร่วมกัน
‪#‎งอกนอกกะลาโรงเรียนบ้านโนนดั่ง‬

_จะทำอย่างไรให้เด็กๆเข้าใจในสิ่งที่คุณครูต้องการถ่ายทอด?...เชื่อว่าหลายๆท่านพบเจอปัญหา สอนแล้วทำไมนักเรียนไม่เข้าใจ ทั้...
Posted by โครงการ เครือข่าย "ครูงอกนอกกะลา"จังหวัดศรีสะเกษ on 22 ธันวาคม 2015

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น