วันเสาร์ที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2558

PLC โรงเรียนบ้านตะเคียนราม‬ | โครงการ เครือข่าย "ครูงอกนอกกะลา"จังหวัดศรีสะเกษ

PLC สร้างชุมชนการเรียนรู้ครูมืออาชีพชีพ
AAR : สะท้อนสิ่งที่ได้เรียนรู้ร่วมกัน พบปัญหาหรืออะไรที่เป็นอุปสรรคในการจัดการเรียนรู้ เสนอแนวทางแก้ปัญหาร่วมกัน
BAR : สิ่งที่ดีแล้วเราจะพัฒนาต่อ หรือสิ่งที่กำลังจะเกิดในสัปดาห์ถัดไป ทุกคนได้เห็นภาพการจัดกิจกรรมของเพื่อนครู เสนอเพิ่มเติมอย่างเป็นกัลยาณมิตร นอกจากนี้กิจกรรมของเพื่อนยังสามารถนำไปปรับใช้กับห้องตัวเองได้
# Super ยอดเยี่ยม
‪#‎งอกนอกกะลาโรงเรียนบ้านตะเคียนราม‬

PLC สร้างชุมชนการเรียนรู้ครูมืออาชีพชีพAAR : สะท้อนสิ่งที่ได้เรียนรู้ร่วมกัน พบปัญหาหรืออะไรที่เป็นอุปสรรคในการจัดการเร...

Posted by โครงการ เครือข่าย "ครูงอกนอกกะลา"จังหวัดศรีสะเกษ on 18 ธันวาคม 2015

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น