วันอังคารที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2556

กิจกรรมโรงเรียนสุขภาวะเดือน มิถุนายน2556 : โรงเรียนบ้านจำนันสายเจริญBrain Gym และการกอดมอบความรัก : โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองเเวง

คุณครูและเด็กๆร่วมกันทำกิจกรรมจิตศึกษาโดยการใช้ Brain Gym เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้เด็กได้เข้าสู่สภาวะการรู้ตัว ช่วยฝึกสมาธิสมองทั้งสองซีกให้จดจ่อ สามารถคงสมาธิไว้ได้ยาวขึ้น จากนั้นครูก็มอบความรักด้วยการกอดเป็นภาษาทางการแสดงออกที่ำไม่ต้องใช้เสียงพูด แต่เป็นการใช้เสียงจากข้างในบอกความรู้สึกวันจันทร์ที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2556

จิตศึกษา ส่งขันน้ำก่อนเรียนตอนเช้า : โรงเรียนราษฎร์บำรุง

กิจกรรมจิตศึกษา ส่งขันน้ำก่อนเรียนตอนเช้า เป็นกิจกรรมกำกับสติ สมาธิ และการจดจ่อ เตรียมความพร้อมก่อนเรียน

PBL P.4/ Week 4: โครงงานเด็กไทยใฝ่รู้ก้าวสู่อาเซียน

พี่ ป.4 ช่วยกันออกแบบธงชาติแต่ละประเทศในอาเซียน โดยครูกระตุ้นด้วยคำถามว่า

   - ความหมายของการกำเนิดอาเซียน ตราสัญลักษณ์, คำขวัญ, ธงอาเซียน และธงประจำชาติในแต่ละประเทศ มีความหมายและความเป็นมาอย่างไีร
   - ทำไมเราต้องเข้ากลุ่มอาเซียน เราสามารถปฎิเสธได้หรือไม่ เพราะอะไร

วันอังคารที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2556

ร่วมวางแผนการจัดทำหน่วยการเรียนรู้ PBL : โรงเรียนบ้านนาขนวน

ผู้บริหารและคณะครู โรงเรียนเครือข่าย จำนันสายเจริญ ทุ่งยาวหนองโปย และทุ่งโพธิ์
ร่วมวางแผนการจัดทำหน่วยการเรียนรู้ PBL. และกำหนดวิถีการเรียนรู้ร่วมกัน..ที่ โรงเรียนบ้านนาขนวน


โรงเรียนบ้านนาขนวน

วันเสาร์ที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2556

PBL P.4/ Week 3: การสร้างปฏิทินการเรียนรู้ : โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองแวง

ในสัปดาห์ที่สามพี่ๆปอสี่ได้ร่วมกันออกแบบปฏิทินการเรียนรู้ 10 สัปดาห์ เขียน Mind Mapping ก่อนเรียน รวมถึงเขียนสิ่งที่รู้แล้ว-สิ่งที่อยากเรียนรู้ร่วมกันโรงเรียนเทศบาลบ้านหนองแวง

วันพุธที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2556

อบรม ตัวแทนทันตแพทย์ รุ่น 1 ระหว่างวันที่ 3-5 มิ.ย 2556

พัฒนาอาจารย์หน่วยร่วมผลิตระดับเครือข่ายแกนนำทันตแพทย์


กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้


PBL ชั้น ป.2 Q.1/2556 : โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองแวง

สัปดาห์นี้พี่ ป.2 ได้ดูคลิปเพื่อสร้างแรงจูงใจในการเรียนรู้ต่อจากสัปดาห์ที่แล้ว และได้เลือก
หัวข้อที่อยากเรียนรู้โดยใช้กระบวนการ think pair share และพี่ ป.2 ได้หัวข้อที่อยากเรียน
รู้ร่วมกันเกี่ยวกับ "จังหวัดขอนแก่น"โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองแวง

วันอังคารที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2556

แปลงร่างพี่เม็ดต้นหางนกยูง..(เม็ดฝางแห้ง) : โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองใหญ่

แม่ครูนำพวกหนูเบรนยิมก่อน แล้วให้พวกหนูแปลงร่างพี่เมล็ดต้นหางนกยูงแห้ง (เม็ดฟาง) เป็นอะไรก็ได้ตามใจชอบ แล้วตอบคำถามแม่ครูว่าแปลงร่างเป็นอะไร และเพราะอะไรจึงแปลงร่างเป็นสิ่งนั้น กิจกรรมนี้ฝึกทักษะการคิด ฟัง สมาธิและการจดจ่อ..

วันอาทิตย์ที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2556

จิตศึกษา : โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองใหญ่

จิตศึกษา ฝึกปัญญาภายใน วันนี้ให้นักเรียนทำ เบรนยิม ส่งจานให้เพื่อนโดยห้ามใช้มือและเท้าครับ
สิ่งที่ได้ ฝึกสมาธิ ฝึกจิตใจ สร้างความสนุกสนานและสายสัมพันธ์