วันเสาร์ที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2556

PBL P.4/ Week 3: การสร้างปฏิทินการเรียนรู้ : โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองแวง

ในสัปดาห์ที่สามพี่ๆปอสี่ได้ร่วมกันออกแบบปฏิทินการเรียนรู้ 10 สัปดาห์ เขียน Mind Mapping ก่อนเรียน รวมถึงเขียนสิ่งที่รู้แล้ว-สิ่งที่อยากเรียนรู้ร่วมกันโรงเรียนเทศบาลบ้านหนองแวง

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น