วันจันทร์ที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2556

จิตศึกษา ส่งขันน้ำก่อนเรียนตอนเช้า : โรงเรียนราษฎร์บำรุง

กิจกรรมจิตศึกษา ส่งขันน้ำก่อนเรียนตอนเช้า เป็นกิจกรรมกำกับสติ สมาธิ และการจดจ่อ เตรียมความพร้อมก่อนเรียน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น