วันอังคารที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2556

ร่วมวางแผนการจัดทำหน่วยการเรียนรู้ PBL : โรงเรียนบ้านนาขนวน

ผู้บริหารและคณะครู โรงเรียนเครือข่าย จำนันสายเจริญ ทุ่งยาวหนองโปย และทุ่งโพธิ์
ร่วมวางแผนการจัดทำหน่วยการเรียนรู้ PBL. และกำหนดวิถีการเรียนรู้ร่วมกัน..ที่ โรงเรียนบ้านนาขนวน


โรงเรียนบ้านนาขนวน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น