วันพฤหัสบดีที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2556

ดูงาน และวิพากษ์แผน ร.ร.เครือข่ายสุขภวะ ที่นาขนวน : โรงเรียนบ้านนาขนวน

ท่านรองศาสตราจารย์ ดร.ประวิต เอราวรรณ์ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
นายวิเชียร ไชยบัง ผอ.ร.ร.ลำปลายมาศพัฒนา และทีมงาน พร้อมคณะผู้บริหารโรงเรียนในเครือข่าย 
24 โรงเรียน จาก 8 จังหวัดในภาคอีสาน จำนวน 45 คน ได้เข้าศึกษาดูงานหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนที่ ร.ร.นาขนวน และประชุมนำเสนอ วิพากษ์แผนของแต่ละโรงเรียน
วันอังคารที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2556

ระดมความคิดปฏิทินการเรียนรู้ร่วมกัน.. : โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองใหญ่

เด็กๆ ช่วยกันระดมความคิดสร้างปฏิทินการเรียน ทุกคนได้เสนอความคิดของตนเอง


การสร้างฉันทะ สร้างแรงบันดาลใจ การได้มาซึ่งหัวข้อโครงงานจิตศึกษาพี่ๆปอห้า : โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองเเวง

กิจกรรมจิตศึกษาเช้านี้ คุณครูนุษได้พาพี่ๆปอห้าทำ Brian Gim ฝึกสมอทั้งสองซีก 
เพื่อให้เกิดความพร้อมก่อนที่จะเรียนรู้ คุณครูนุษมีกิจกรรมถอดบล๊อคไม้ที่มีทั้งแบบ
ให้ลองถอดบล๊อคเป็นเดี่ยวและเป็นคู่ต่างคนต่างมีสมาธิช่วยเหลือกันจนสำเร็จค่ะ

เด็กๆ แต่ละคู่ใช้สมาธิเพื่อที่จะถอดบล็อก โดยมีเพื่อนๆ และครูคอยส่งกำลังใจช่วยวันเสาร์ที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2556

จิตศึกษาพี่ๆปอสี่ : ศิลปะจากเม็ดทราย : โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองเเวง

วันนี้พี่ๆปอสี่ได้ทำกิจกรรมจิตศึกษาวาดภาพด้วยการใช้"กาว" ดูพี่ๆจะตั้งใจมีสมาธิจดจ่อกับการวาดมากๆเลย จากนั้นพี่ๆก็ใช้ทรายโรยลงไปบนภาพทำเกิดเป็นภาพที่สวยงามและสร้างสรรค์มากๆ


พี่ๆ ตั้งใจ จดจ่อกับสิ่งที่ตนเองทำ
ปิดควอเตอร์ ๓/๕๕ : โรงเรียนบ้านปะทาย

ผลงาน ชิ้นงาน การนำเสนอ บรรยากาศ การสรุปองค์ความรู้

วันพุธที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2556

บูรณาการน้องอนุบาล quarterที่ 4 สัปดาห์ที่ 1 สร้างฉันทะกันคะ : โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองเเวง

สัปดาห์แรกของการเรียนบูรณาการพี่อนุบาล 2 สร้างฉันทะปะทะกับปัญหา กระตุ้นให้อยากเรียนรู้
ด้วยการให้ดูคลิปวีดีโอ


หลังจากที่ดูคลิปวีดีโอแล้ว เด็กๆได้สรุปโดยผ่านชิ้นงานวาดภาพจากสิ่งที่ได้เรียนรู้


ผลงานของพี่อนุบาล2 ยอดเยี่ยมมาก

วันพฤหัสบดีที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2556

ฝึกกำกับสติ : โรงเรียนบ้านปะทาย

ผู้เรียนจดจ่อกับสิ่งที่ทำ มีความมุ่งมั่นในการทำกิจกรรม เป็นการฝึกความอดทน อดกลั้น จิตสงบ
 เป็นกิจกรรมที่โรงเรียนจัดให้เป็นวิถีในเช้าวันจันทร์ และวันศุกร์ ระหว่าง ๐๘.๓๐-๘.๕๐ น.โรงเรียนบ้านปะทาย 

วันพุธที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2556

พิธีดื่มนม : โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองใหญ่ (อบท.)

  ช่วงเย็นก่อนกลับบ้าน นักเรียนจะได้ร่วมกิจกรรมพิธีนม  นักเรียนทุกคนจะไหว้เพื่อนๆ ขณะรับนมและส่งนม
นักเรียนเกิดความนอบน้อมเคารพตนเอง เคารพผู้อื่น.


หงายกะลาปาฏิหาริย์การเปลี่ยนแปลง