วันพุธที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2556

บูรณาการน้องอนุบาล quarterที่ 4 สัปดาห์ที่ 1 สร้างฉันทะกันคะ : โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองเเวง

สัปดาห์แรกของการเรียนบูรณาการพี่อนุบาล 2 สร้างฉันทะปะทะกับปัญหา กระตุ้นให้อยากเรียนรู้
ด้วยการให้ดูคลิปวีดีโอ


หลังจากที่ดูคลิปวีดีโอแล้ว เด็กๆได้สรุปโดยผ่านชิ้นงานวาดภาพจากสิ่งที่ได้เรียนรู้


ผลงานของพี่อนุบาล2 ยอดเยี่ยมมาก

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น