วันพุธที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2556

พิธีดื่มนม : โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองใหญ่ (อบท.)

  ช่วงเย็นก่อนกลับบ้าน นักเรียนจะได้ร่วมกิจกรรมพิธีนม  นักเรียนทุกคนจะไหว้เพื่อนๆ ขณะรับนมและส่งนม
นักเรียนเกิดความนอบน้อมเคารพตนเอง เคารพผู้อื่น.


หงายกะลาปาฏิหาริย์การเปลี่ยนแปลง

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น