วันพฤหัสบดีที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2556

ฝึกกำกับสติ : โรงเรียนบ้านปะทาย

ผู้เรียนจดจ่อกับสิ่งที่ทำ มีความมุ่งมั่นในการทำกิจกรรม เป็นการฝึกความอดทน อดกลั้น จิตสงบ
 เป็นกิจกรรมที่โรงเรียนจัดให้เป็นวิถีในเช้าวันจันทร์ และวันศุกร์ ระหว่าง ๐๘.๓๐-๘.๕๐ น.โรงเรียนบ้านปะทาย 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น