วันอังคารที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2556

จิตศึกษาพี่ๆปอห้า : โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองเเวง

กิจกรรมจิตศึกษาเช้านี้ คุณครูนุษได้พาพี่ๆปอห้าทำ Brian Gim ฝึกสมอทั้งสองซีก 
เพื่อให้เกิดความพร้อมก่อนที่จะเรียนรู้ คุณครูนุษมีกิจกรรมถอดบล๊อคไม้ที่มีทั้งแบบ
ให้ลองถอดบล๊อคเป็นเดี่ยวและเป็นคู่ต่างคนต่างมีสมาธิช่วยเหลือกันจนสำเร็จค่ะ

เด็กๆ แต่ละคู่ใช้สมาธิเพื่อที่จะถอดบล็อก โดยมีเพื่อนๆ และครูคอยส่งกำลังใจช่วยไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น