วันพุธที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2558

โรงเรียนบ้านตะเคียนราม | ศรีสะเกษ

“ผมเหลืออายุราชการอีก 7 ปี และผมก็เป็นคนภูสิงห์ ผมอยากเห็นคนบ้านของตัวเองพัฒนา มีวิธีคิดที่เชื่อมโยง เป็นส่วนหนึ่งกับสังคมโลก รู้เท่าทันปัญหา ใช้ปัญญาในการดำเนินชีวิต ผมไม่กลัวที่คนอื่นจะไม่เข้าใจ ผู้ใหญ่ไม่สนับสนุน เงินเดือนไม่ขึ้น ผมมีเพียงพอแล้ว แต่ผมอยากให้เด็กได้รับประโยชน์ที่แท้จริง” ผอ. อำนวย มีศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตะเคียนราม อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ


“ผมเหลืออายุราชการอีก 7 ปี และผมก็เป็นคนภูสิงห์ ผมอยากเห็นคนบ้านของตัวเองพัฒนา มีวิธีคิดที่เชื่อมโยง เป็นส่วนหนึ่งกับสัง...

Posted by Sirima Phothichak on 28 เมษายน 2015

วันศุกร์ที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2558

พื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์­การทำงานเพื่อการปฏิรูปการเรียนรู้ (เวทีสาธารณะ)2-3 เมษายน ที่ผ่านมา มีการจัดการประชุมวิชาการ "สานพลังการเรียนรู้ครูนักปฏิบัติ" คืนความสุขสู่ผู้เรียน ที่เปิดโอกาสให้ครู บุคลากรทางการศึกษา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการปฏิรูปการศึ­กษา ได้สร้างเครือข่าย และมีพื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์­การทำงานเพื่อการปฏิรูปการเรียนรู้ด้วยวิธ­ีการต่างๆ ที่เห็นผลจนเป็นรูปธรรม
นอกจากนี้ยังมีการจัดกระบวนการเพื่อระดมข้­อเสนอในการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาที่­ทำทันที เวทีสาธารณะที่จัดขึ้นเปิดพื้นที่พูดคุยแล­กเปลี่ยนข้อเสนอและแนวทางในการนำไปปฏิรูปก­ารศึกษาได้จริง โดยมีตัวแทนเยาวชน นักวิชาการ และภาคประชาสังคม เข้าร่วมพูดคุย


วันเสาร์ที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2558

PLC ปฏิรูปการเรียนรู้ครูและเด็ก Professional Learning Community

เก็บจากงานเวทีประชุมวิชาการ "สานพลังเรียนรู้ ครูนักปฏิบัติ : คืนความสุขสู่ผู้เรียน" PLC ปฏิรูปการเรียนรู้ครูและเด็ก Professional Learning Community โดยครูใหญ่วิเชียร ไชยบัง: โรงเรียนนอกกะลา ณ อาคารอิมแพค ฟอรั่ม เมืองทองธานี นนทบุรี 2-3 เม.ย.2558