วันพุธที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

ทีมงานจาก สสค.เยี่ยมและถ่ายทำคลิป การจัดการเรียนรู้ ๒๖-๒๗ ก.พ.๕๖ : โรงเรียนบ้านปะทาย

ถ่ายทำการจัดการเรียนรู้ และพัฒนาการอ่านออกเขียนได้ โดยการใช้วรรณกรรมโครงการโรงเรียนสุขภาวะ รุ่นที่ 2

โรงเรียนจำนันสายเจริญ, โรงเรียนบ้านขะยูง, โรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์ จ.ศรีษะเกษ, โรงเรียนบ้านหนองบัวขาว จ.ชัยภูมิ ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ณ โรงเรียนนอกกะลา จ.บุรีรัมย์ ระหว่างวันที่ 25-27 กุมภาพันธ์ 2556
อบรมร.ร.สุขวาระ ที่ร.ร.ลำปลายมาศพัฒนา : โรงเรียนบ้านหนองบัวขาว

คณะครูโรงเรียนบ้านหนองบัวขาว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1 เข้ารับการอบรมโครงการสุขวาระ ผู้นำการเปลี่ยนแปลง การทำจิตศึกษาให้เกิดสมาธิในการเรียนวันจันทร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

ขับเคลื่อน|โรงเรียนสุขภาวะรุ่น1 : โรงเรียนทุ่งยาวคำโปรย

โรงเรียนทุ่งยาวคำโปรย-โรงเรียนบ้านเดียง(พลีศึกษา) ได้ส่งบุคลากรทางการศึกษา
เข้าแลกเปลี่ยนเรียนรู้พัฒนาการจัดกิจกรรม PBL ในศตวรรษที่21 ที่ : Lamplaimat Pattana Schooll
วันพุธที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

พี่เม็ดต้นหางนกยูงกลับมาสอนคำที่สะกดด้วยแม่กน : โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองใหญ่

วันนี้.แม่ครูยุลีกับแม่ครูหน่องอบรมพวกหนูเรื่องมารยาท การพูดจา และความสะอาดของร่างกาย
ต่อด้วยกิจกรรม "พี่เม็ดต้นหางนกยูงกลับมาสอนคำที่สะกดด้วยแม่กน.." พวกหนูจะต้อง
แปลงร่างพี่เม็ดต้นหางนกยูงเป็นคำที่สะกดด้วยแม่กน แล้วตอบคำถามแม่ครูว่า
พวกหนูแปลงร่างเป็นคำว่าอะไร แล้วอ่านให้แม่ครูฟัง..กิจกรรมนี้ฝึกทักษะ
การฟัง การคิด การอ่าน การเขียน สมาธิ และการจดจ่อ...เด็กๆ ตั้งใจ จดจ่อ กับการแปลงร่างพี่เม็ดต้นหางนกยูง เป็นคำที่สะกดผ่านแม่กน


วันพุธที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

กิจกรรมจิตศึกษา: ชื่นชมความงอกงาม...จากความตั้งใจ : โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองเเวง

สำหรับกิจกรรมจิตศึกษาเช้าวันนี้พี่ๆ ป.3 ได้ฝึกสมาธิอยู่กับตัวเองด้วยการเดินกำกับสติ
ให้อยู่ในสภาวะคลื่นสมองต่ำพร้อมที่จะเรียนรู้กับสิ่งต่าง ๆ


จากนั้นคุณครูแม่ดาและคุณครูโอ๋ได้พาพี่ๆ ไปดูผลงานชิ้นงานกับการทำงานของเด็กๆและของพี่ๆ 
แต่ละห้องที่ผ่านมาก้าวแรกของเด็กๆ กับการเดินเข้ามาดูผลงานนั้นสังเกตได้...
คือแววตาที่สื่อถึงความภาคภูมิใจกับผลงานของตนเอง ต่างก็ตรงไปยังชิ้นงานของตน
พร้อมทั้งแนะนำให้เพื่อนๆ ดูชิ้นงานของตนเองด้วยความภูมิใจกับใบหน้าที่ยิ้มแย้มของเด็กๆ


วันจันทร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

กิจกรรมจิตศึกษา เก็บผัก : โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองเเวง

เช้าวันจันทร์นี้พี่ๆปอสี่ได้ทำกิจกรรมจิตศึกษากับการเก็บผักที่เด็กๆ ได้ปลูกเอาไว้
เด็กๆ ได้เรียนรู้ถึงสรรพสิ่งต่างๆ นั้น ล้วนมีค่าในตัวของมันเอง
ต่างฝ่ายต่างก็เกื้อกูลพึ่งพาอาศัยกันอย่างสัมพันธ์


วันจันทร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

PBL P.5 Week 3: การสร้างปฏิทินการเรียนรู้ Q.4/2555 : โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองเเวง

Week 3: การสร้างปฏิทินการเรียนรู้ PBL: ศิลปินน้อยน่ารู้ก้าวสู่อาเซียน
ในสัปดาห์ที่สามนี้พี่ๆปอห้าได้ร่วมกันทำและออกแบบปฏิทินการเรียนรู้ 10 สัปดาห์ รวมถึง 
เขียนสิ่งที่รู้แล้ว-สิ่งที่อยากเรียนรู้ จากนั้นก็ได้ร่วมกันนำเสนอผลงานปฏิทินการเรียนรู้ค่ะ