วันพุธที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

พี่เม็ดต้นหางนกยูงกลับมาสอนคำที่สะกดด้วยแม่กน : โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองใหญ่

วันนี้.แม่ครูยุลีกับแม่ครูหน่องอบรมพวกหนูเรื่องมารยาท การพูดจา และความสะอาดของร่างกาย
ต่อด้วยกิจกรรม "พี่เม็ดต้นหางนกยูงกลับมาสอนคำที่สะกดด้วยแม่กน.." พวกหนูจะต้อง
แปลงร่างพี่เม็ดต้นหางนกยูงเป็นคำที่สะกดด้วยแม่กน แล้วตอบคำถามแม่ครูว่า
พวกหนูแปลงร่างเป็นคำว่าอะไร แล้วอ่านให้แม่ครูฟัง..กิจกรรมนี้ฝึกทักษะ
การฟัง การคิด การอ่าน การเขียน สมาธิ และการจดจ่อ...เด็กๆ ตั้งใจ จดจ่อ กับการแปลงร่างพี่เม็ดต้นหางนกยูง เป็นคำที่สะกดผ่านแม่กน


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น