วันพุธที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

ทีมงานจาก สสค.เยี่ยมและถ่ายทำคลิป การจัดการเรียนรู้ ๒๖-๒๗ ก.พ.๕๖ : โรงเรียนบ้านปะทาย

ถ่ายทำการจัดการเรียนรู้ และพัฒนาการอ่านออกเขียนได้ โดยการใช้วรรณกรรมไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น