วันศุกร์ที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2557

plc ผู้ปกครองชั้น ป.6 | โรงเรียนบ้านนาขนวน


วันศุกร์ที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2557

วันจันทร์ที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2557

ปิดควอเตอร์ที่ 4 สิ่งเล็กๆที่เรียกว่ายาเสพติด | โรงเรียนบ้านเหล่าปาเป้ด

นำเสนองาน...สรุปบทเรียน | โรงเรียนบ้านไฮตาก

วันพฤหัสบดีที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2557

เปิดวงใหญ่ plc | โรงเรียนบ้านประทาย


วันพุธที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2557

สังคมแห่งการเรียนรู้ | โรงเีรียนบ้านหนองดุม